Hantverksbranschen

Yrkesområde

Inom branscher som kräver handfärdigheter arbetar man med planering och tillverkning samt montering och reparation av olika produkter. Arbetsuppgifterna inom branschen förutsätter i allmänhet att man ansvarar för att tillverka hela produkten från råvaror till en slutlig produkt. Yrkesutbildade inom hantverksbranschen arbetar till exempel inom trä-, metall-, textil-, beklädnads-, smyckes-, keramik-, sten-, byggnads- och konserveringsbranschen. Arbetet utförs ofta med tekniker som baserar sig på traditionella arbetssätt, men också med olika verktyg och maskiner. Personer som arbetar inom hantverksyrken är ofta företagare.

Yrken

Intervjuer