ICT-branschen

Yrkesområde

ICT-branschen, det vill säga branschen för informations- och kommunikationsteknik, ansvarar för att bygga upp och upprätthålla de informations- och kommunikationssystem som stöder samhällets funktioner samt för systemens funktion. Inom branschen kan man specialisera sig på till exempel spelplanering, cybersäkerhet, programvaruteknik, dataanalys, maskininlärning eller informationsnät. Uppgifterna inom branschen kan variera från programplanering till tekniska installations-, service- och underhållsuppgifter. Yrkesutbildade personer inom ICT-branschen arbetar inom en bransch där den snabba utvecklingen av utrustning och funktioner ständigt formar verksamhetsmiljön.

Yrken

Intervjuer