Industribranschen

Yrkesområde

I yrkena inom industriell produktion tillverkas många slags produkter som varierar från vardagliga nyttigheter som används i hushåll till råvaror och delar som behövs i andra industribranscher. Industrin kan delas in i tiotals olika branscher som har specialiserat sig på att tillverka olika mellan- och slutprodukter. Utöver tillverkning av produkter kan man vid industriföretag arbeta med till exempel planering, produktutveckling, kvalitetskontroll, ledning, försäljning och marknadsföring samt med underhåll och service.

Yrkesområden

Bekanta dig med yrken i branschen i presentationerna av yrkesområdena.

Andra yrken inom branschen

Intervjuer