Livsmedelsindustrin

Yrkesområde

Livsmedelsindustrins uppgift är att förädla färdiga produkter såsom mat och drycker av olika råvaror. Inom branschen kan man till exempel arbeta med livsmedelsproduktion och produktutveckling.

Yrken