Skogs- och trävaruindustrin

Yrkesområde

Inom skogs- och trävaruindustrin förädlas olika produkter av trä, såsom cellulosa, papper, kartong och sågvaror. Inom branschen kan man till exempel arbeta med anskaffning, produktion och produktutveckling av råvaror.

Yrken

Intervjuer