Teknologiindustrin

Yrkesområde

Teknologiindustrin består av flera olika delområden, såsom elektronik- och elindustrin samt maskin- och metallindustrin. Inom branschen kan man till exempel arbeta med produktions-, produktutvecklings- och expertuppgifter.

Yrken

Intervjuer