Jordbruk

Yrkesområde

Jordbrukets uppgift är att producera mat, foder och andra jordbruksprodukter genom att odla växter och föda upp boskap. Inom branschen kan man till exempel arbeta med jordbruk samt skötsel och uppfödning av djur.

Yrken

Intervjuer