Skogsbranschen

Yrkesområde

Arbetet som yrkesutbildade personer inom skogsbranschen utför berör det ekonomiska bruket av skogar och användningen av skogar för rekreation. Inom branschen kan man till exempel arbeta med virkesköp, drivning och insamling av naturprodukter.

Yrken

Intervjuer