Religiöst arbete

Yrkesområde

Med religiöst arbete avses verksamhet inom religiösa organisationer och samfund där man erbjuder tjänster för religionsutövare i kyrkor, moskéer, tempel, synagogor och motsvarande. I Finland utförs religiöst arbete oftast inom den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkan med fokus på att sprida det religiösa budskapet. 

Yrken

Intervjuer