Servicebransch

Yrkesområde

Med servicebranscher avses tjänster som i huvudsak riktar sig till privata kunder och hushåll i syfte att öka människors välbefinnande. Inom branschen kan man till exempel arbeta med skönhets-, städ- och motionstjänster. Även turism-, kosthålls- och inkvarteringstjänster hör till servicebranscherna.

Yrkesområden

Bekanta dig med yrken i branschen i presentationerna av yrkesområdena.

Andra yrken inom branschen

Intervjuer