Motion och idrott

Yrkesområde

Målet med arbetet som utförs av yrkesutbildade personer inom motionsbranschen är att främja motionsinriktade och hälsosamma levnadsvanor. En del arbetar med uppgifter inom professionell idrott. Inom branschen kan man till exempel arbeta med motionshandledning, skötsel av idrottsanläggningar och idrottsträning.

Yrken

Intervjuer