Turism och fritid

Yrkesområde

Yrkesutbildade personer inom turismbranschen arbetar med turism. Inom branschen kan man till exempel arbeta med uppgifter inom nöjes- och rekreationsverksamhet samt med programtjänster för fritiden.

Yrken

Intervjuer