Skydd och säkerhet

Yrkesområde

Målet med skydds- och säkerhetsarbetet är att trygga människors och samhällets säkerhet på olika sätt. Polisen ansvarar för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt förhindrar brott. Brottspåföljdsområdet ansvarar för att verkställa fängelsestraff och samhällspåföljder. Brand- och räddningsväsendets uppgift är att förebygga bränder och andra olyckor, utföra räddningsarbete i olyckssituationer samt att svara för befolkningsskyddet under undantagsförhållanden. Försvarsmakten har hand om övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten samt för landets försvar. Säkerhetsbranschens företag erbjuder många slags tjänster för att skydda kundens egendom eller integritet.

Yrkesområden

Bekanta dig med yrken i branschen i presentationerna av yrkesområdena.

Andra yrken inom branschen

Intervjuer