Brand- och räddningsbranschen

Yrkesområde

Brand- och räddningsväsendet har till uppgift att förebygga olyckor samt handha räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd. Inom branschen kan man till exempel arbeta med olika uppgifter inom brandsäkerhet.

Yrken

Intervjuer