Försvar och gränsbevakning

Yrkesområde

Försvarets uppgift är att trygga Finlands territorium, befolkningens levnadsmöjligheter och statsledningens handlingsfrihet samt försvara den lagliga samhällsordningen. Gränsbevakningen upprätthåller gränsordningen och gränssäkerheten. Inom branschen kan man arbeta till exempel med uppgifter på civil-, underofficers- och specialofficersnivå inom försvar och gränsbevakning.

Yrken

Intervjuer