Polisen och brottspåföljder

Yrkesområde

Polisens uppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället samt att förebygga och utreda brott och föra brott till åtalsprövning. Målet för brottspåföljdsområdet är att bidra till att minska återfallsbrottsligheten och bryta den marginaliseringsutveckling som upprätthåller brottsligheten. Inom branschen kan man arbeta till exempel inom polisens fältarbete, brottsutredning och tillståndsförvaltning samt med expert- och handledningsuppgifter inom brottspåföljdsområdet.

Yrken

Intervjuer