Socialsektorn

Yrkesområde

Yrkesutbildade personer inom socialsektorn stöder människor i olika livsskeden och situationer samt hjälper dem att klara av vardagen. Det sociala arbetet indelas i olika delområden: barnskydd, ungdomsarbete, mentalvårdsarbete, missbrukarvård och beroendearbete samt äldreomsorg och arbete med personer med funktionsnedsättning. Målet med det sociala arbetet är att upprätthålla och öka individernas, familjernas och gemenskapernas sociala välfärd samt att förebygga och minska sociala problem. Yrkesutbildade inom branschen arbetar förutom med socialt arbete även med forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Yrken

Intervjuer