Trafik och logistik

Yrkesområde

I trafiken transporteras varor och personer och logistiktjänsterna ansvarar för lagringen av varor. Transporterna sköts på landsväg, järnväg, sjövägen och luftvägen både i hemlandet och till utlandet. Bilbranschen garanterar att trafiken och logistiken fungerar och ansvarar för tillgången till samt upprätthållandet och underhållet av fordon. Logistiktjänsterna omfattar också spedition och styrning av informations- och penningflöden samt hantering, distribution och lagring av post och fraktgods. 

Yrkesområden

Bekanta dig med yrken i branschen i presentationerna av yrkesområdena.

Intervjuer