Flygtrafik

Yrkesområde

Inom flygtrafiken transporteras passagerare och fraktgods både till hemlandet och till utlandet. Inom branschen kan man till exempel arbeta med flygplanstransport, installation och underhåll av flygplan samt med flygtrafikledning och som kabinpersonal.

Yrken