Järnvägstrafik

Yrkesområde

Inom järnvägstrafiken transporteras dagligen mycket gods och många passagerare. Inom branschen kan man arbeta med till exempel transport, bangårdsarbete, trafikstyrning och kundservice.

Yrken

Intervjuer