Sjöfart

Yrkesområde

Sjötransporterna är livsviktiga för import- och exporttrafiken inom Finlands utrikeshandel. På havet seglar också kryssnings- och passagerarfartyg samt fritidsbåtar. Inom branschen kan man till exempel arbeta med olika uppgifter inom rederier och med markbunden verksamhet.

Yrken

Intervjuer