Vägtrafik

Yrkesområde

Yrkesutbildade personer inom vägtrafiken transporterar personer och gods på land. Inom branschen kan man till exempel arbeta med transport av passagerare, fraktgods, kemikalier och avfall.

Yrken

Intervjuer