Kohdataan rohkeasti – tekijät ja työpaikat

News

Miten potentiaalinen työntekijä ja sopiva työpaikka kohtaavat? Esimerkiksi työpaikkavierailujen, työtehtäviin tutustumisien ja uusien työnhakutapojen avulla.

Työllistymisen ja uusien uramahdollisuuksien edistämistä voidaan tukea lyhyillä valmennuspalveluilla, joilla kohtautetaan työvoimaa etsivä yritys, työnhakija sekä molemmille osapuolille sopivat tukipalvelut. Lapin ELY-keskuksen Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hankkeessa (ESR) toteutettiin intensiivivalmennuksia (alle kaksi viikkoa). Valmennuksissa tutustuttiin paikallisiin työllistäviin yrityksiin, erilaisiin työtehtäviin, kokeiltiin valmennusryhmän tukemana uusia työnhakutapoja ja -menetelmiä ja hankittiin uutta osaamista edistämään työllistymistä.  

Valmennuksissa haettiin muun muassa yhteisten ruokailujen, hyvien keskustelujen ja ideoinnin kautta uusia aloja ja työtehtäviä sekä piilossa olevia työpaikkoja. Lisäksi valmennukset vahvistivat näkemystä omasta osaamisesta sekä antoivat eväitä olemassa olevan ja joskus piilossa olevan potentiaalin hyödyntämiseen.  

”Näimme paikkoja, joihin emme olisi itse päässeet”, totesi matkailualan tutustumisvalmennukseen osallistunut työnhakija. ”Näin käytännössä, mitä hygienia tarkoittaa työssä”, arvioi selkokieliseen korttikoulutukseen osallistunut. ”Rohkaistuin kysymään suoraan yrityksestä työpaikkaa”, innostui valmennettava. 

Hankkeen projektipäällikkö Satu Pekkalan mukaan ”ihmisen oman toimijuuden vahvistaminen ja ryhmän vertaistuki tukevat myös työnhakijan hyvinvointia, mikä edelleen tukee työllistymistä. Myös onnistuneet aidot kohtaamiset vertaisten, valmentajan ja työnantajien välillä tukevat työnhakijaa kohti työelämää.”  

Jotta työllistymisen palasia on mahdollista yhdistää työnhakijan kannalta vaikuttavasti, edellyttää se toimijoiden yhteistyötä. Työllistymisen nivelvaiheet ovat kriittisiä työnhakijan kannalta. ”Kannattelemalla ja tukemalla työnhakijaa nivelvaiheiden tai sudenkuoppien yli voidaan vaikuttaa positiivisesti hänen työllistymiseensä” toteaa Pekkala 

”Pilottien avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää suunniteltaessa täsmäratkaisuja eri työnhakija kohderyhmille. Palvelupilottien malleja ja niistä saatuja kokemuksia voi hyödyntää työllisyydenhoitoalueilla työllisyydenhoitoalueille, kunnille, henkilöstöpalveluyrityksille, oppilaitoksille, järjestöille ja yrityksille” muistuttaa Satu Pekkala.

Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon on 100% ESR-rahoitteinen hanke, jonka toiminta-aika on 31.8.-2021 – 31.12.2023.

Lue lisää

Koordinoiden rakennemuutoksen ja kohtaantoon (ely-keskus.fi)