Barmästare

Yrke

Barmästare är specialiserade på att göra och servera olika dryckesblandningar. Detta kundservicearbete utförs i restauranger och barer och förutsätter kännedom om olika drycker och färdigheter att göra dryckesblandningar samt flexibilitet och flinkhet.

Olika restauranger och nattklubbar.

Bläddra bland jobbannonser: Barmästare

Barmästaren ska känna till olika drycker och ha förmåga att göra olika dryckesblandningar. Arbetet i barmästarens yrke förutsätter ett sakligt förhållningssätt till alkohol. Man ska känna till utskänkningsbestämmelserna. För att kunna arbeta med kundbetjäning krävs vilja att arbeta med människor och flexibilitet.

Fantasifullhet och idérikedom, förmåga att lyssna på och förstå kunder samt god muntlig uttrycksförmåga gör arbetet smidigare. Restaurangens verksamhet grundar sig på samarbete mellan olika yrkesgrupper och därför krävs samarbetsförmåga av personer inom branschen.

Särskilt i brådska behövs ett bra minne, förmåga att arbeta systematiskt samt tålamod. Barmästaren får inte bli nervös i brådskande eller besvärliga situationer och måste komma överens med olika slags människor. För att lyckas inom branschen krävs att man aktivt följer med utvecklingen inom den egna branschen.

Arbetet är i huvudsak ståarbete, vilket kan belasta ryggen och fötterna. Man behöver ha en god fysisk kondition i arbetet.

Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (servitör) kan avläggas vid yrkesläroanstalter på andra stadiet. Grundexamen kan också avläggas som läroavtalsutbildning. När man har hunnit skaffa sig kompetens kan man även avlägga yrkesexamen i kundservice på restaurang (barmästare) och specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Serveringspasset är ett intyg över att personen har tillräcklig kännedom om alkohollagstiftningen. Detta behövs för att kunna fungera som ansvarig föreståndare (bartender) för serveringsställen med C-rättigheter.

Inom branschen iakttas kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster som har ingåtts mellan Servicefacket PAM rf och Turism- och Restaurangtjänsterna MaRa rf. Till en heltidsanställd arbetstagare betalas månadslön. Till en deltidsanställd arbetstagare betalas timlön. Lönen betalas till arbetstagaren enligt den lönegrupp inom vilken arbetstagaren utför största delen av sin arbetstid. Dessutom tillkommer olika erfarenhetstillägg och andra tillägg.