Idrottstränare

Yrke

Idrottstränare styr en enskild idrottares eller ett lags utveckling. Till arbetsbilden hör att planera träningen samt att leda träningar och tävlingar. Tränare arbetar för grenförbund, idrottsorganisationer och föreningar samt som företagare. I yrket behövs utöver tränarkompetens och kännedom om grenen i fråga även kontinuerliga studier, interaktionsfärdigheter och samarbetsförmåga samt en förmåga att motivera.

Grenförbund. Idrottsförbund och -föreningar. Läroanstalter. Som företagare.

Bläddra bland jobbannonser: Idrottstränare

Idrottstränare förutsätts ha kompetenser som tränare och behärska grenspecifika kunskaper. Hen måste också kunna utveckla träningen inom grenen. I synnerhet när det är fråga om framgångsrika föreningar och idrottare förutsätts i allmänhet också erfarenhet av träningsuppgifter.

Yrket förutsätter kontinuerliga, långsiktiga studier i takt med att träningsinformationen ökar. Ofta blir man en bra tränare först efter flera års arbetserfarenhet. Det är viktigt att man lär sig av sina fel, och att man kan analysera mål och den uppnådda resultatnivån.

Till egenskaperna hos en bra tränare hör också att känna till de fysiska och psykiska resurserna hos idrottaren som man tränar. I arbetet behövs dessutom förmåga att skapa den tro på idrottarens eget arbete som behövs. Till arbetsbilden hör att skapa kontakter med olika aktörer, vilket förutsätter förmåga att komma överens med olika slags människor samt färdigheter i grupparbete.

I sitt arbete ska tränaren agera på ett godtagbart sätt och med godtagbara metoder, i enlighet med reglerna. Ofta får tränaren bära idrottarens eller lagets misslyckanden, vilket kräver god psykisk uthållighet.

Vid idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet kan man avlägga magisterexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper i den idrottsbiologiska huvudämnesgruppen, med inriktning på till exempel tränings- och testlära. 

På andra stadiet kan man avlägga yrkesexamen i idrott och träning samt specialyrkesexamen i träning. Man kan också avlägga yrkesexamen på andra stadiet genom läroavtalsutbildning. 

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Lönerna för idrottstränare varierar väldigt mycket. Ofta står lönen i direkt proportion till den framgång som uppnås i yrket. Lönerna hos de professionella föreningstränarna är i allmänhet högre än lönerna för enskilda tränare som arbetar med idrottare.