Yrkesidrottare

Yrke Publicerad

Yrkesidrottare arbetar genom att tävla i antingen en individuell gren, en pargren eller en laggren. Arbetet består av träningar, tävlingar och deltagande i olika tillställningar. Tillsammans med sin tränare och andra stödpersoner arbetar yrkesidrottaren för att uppnå ett mål i enskilda tävlingar eller för en säsong.

För att kunna livnära sig endast på idrott krävs att man är på toppnivå inom sin gren. Om man idrottar på yrkesnivå finns det inte tid för annat arbete, så idrottaren behöver ett avtal om finansiering, en sponsor eller en annan inkomstkälla för att trygga sin utkomst.

Yrkesidrottandet kräver ihärdig träning - man kan ha flera träningar per dag. Dessutom måste man leva striktare och vara noggrannare med kosten än vanliga människor. Det är svårt att skilja på arbete och fritid. Till arbetet hör att ständigt resa till olika delar av världen på tävlingar och träningsläger.

Yrket förutsätter en god hälsa, idrottstalanger samt utmärkt kondition och behärskning av den egna grenen. Det behövs en disciplinerad karaktär, tålamod och viljestyrka. Med tanke på offentligheten kräver arbetet kräver en god stresstålighet. Yrket är fysiskt sett riskfyllt eftersom det är vanligt med olika skador. Den inledande träningen genomförs vanligen i en idrottsförening eller ett idrottsförbund.

Ammattiurheilijalta edellytetään ehdottomasti hyvää terveyttä, liikunnallista lahjakkuutta ja erinomaista lajin vaatimaa kuntoa. Lisäksi ammattiurheilijan on hallittava oma lajinsa perinpohjaisesti. On oltava oman lajinsa huipputasoa, mikäli aikoo elättää itsensä pelkästään urheilulla.

Ammattiurheilijalta vaaditaan kurinalaista luonnetta, pitkäjännitteisyyttä ja voimakastahtoisuutta. Työssä on myös kyettävä sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Onnistuneen urheilusuorituksen tekemiseen tarvitaan erinomaista paineensieto- ja keskittymiskykyä.

Ammatikseen urheilevat tekevät tiivistä yhteistyötä tukijoidensa tai sponsoreidensa kanssa, joten hyvän esiintymistaidon ja imagon merkitys on suuri. Ammatinkuvaan kuuluvat onnistumisten ja epäonnistumisten vaihtelut, julkisuuden tuomat rasitteet sekä usein varsin nopeasti tapahtuva uran päättyminen.

Ammattiurheilu on hyvin riskialtista, sillä fyysinen rasitus vaatii elimistöltä joskus normaalia suurempia ponnistuksia. Myös henkinen rasitus on tavallista, erityisesti epäonnistumisten ja vammojen yhteydessä.

Alkuvalmennus tapahtuu yleensä urheiluseurassa tai -liitossa. Kilpailuihin valmentaudutaan tavallisesti valmentajan avulla.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Medianlön

2500 €/m

Privata sektorn

2500 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken

Yrkesområde