Kläddesigner

Yrke Publicerad

Kläddesignern planerar och utformar enskilda produkter, kollektionshelheter och koncept som lämpar sig för klädföretagets eller kundens behov. Kläddesigners är ofta företagare och arbetar för flera olika tillverkare. Yrket kräver god kännedom om material, visuellt öga, formkänsla och att följa trender.

Som företagare, vid företag som tillverkar kläder och inom textilindustrin.

Bläddra bland jobbannonser: Kläddesigner

En kläddesigner behöver ett gott visuellt öga och kreativitet. Arbetet förutsätter behärskande av formspråk, material och färger samt kännedom om tillverkningstekniker. I yrket måste man känna till konsumenternas behov och trender, som är nödvändiga att följa. En bra designer har också förmåga att förutse kommande trender.

I yrket behövs samarbets- och förhandlingsfärdigheter, initiativförmåga, språkkunskaper och kännedom om kulturer. God teckningsförmåga är meriterande. Färdigheter att använda datateknik är nödvändiga. Företagarna behöver också företagsekonomisk kompetens och marknadsföringsfärdigheter. Stresstålighet är nödvändigt eftersom det råder hård konkurrens i branschen.

Man kan studera mode eller kläddesign vid universitetet. Lägre högskoleexamen är konstkandidat, högre konstmagister. Vid yrkeshögskolor kan man avlägga yrkeshögskoleexamina inom kultur vestonom (YH), artenom (YH) och formgivare (YH).

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

Medianlön

3469 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken