Copywriter

Intervjuer Publicerad

"Jag tycker att copywriterarbetet är avslappnat och roligt. Inom marknadsföringsbranschen finns det ett ordspråk om att man inte får leka med kundens pengar, men genom lek får man göra pengar åt kunden."

Copywriter Heikki Paatelma
  • Heikki Paatelma
  • Företagare i företaget PAA, Paatelma Albinoni Ampiainen tmi.
  • Har genomfört utbildning till multimediamanusförfattare vid Teaterhögskolans fortbildningscentral.
  • 26 års arbetserfarenhet inom branschen.

Berätta kort vad du arbetar med

Jag är copywriter och jobbar med kommunikation och marknadsföring. Mitt mål är att texterna ska vara slagkraftiga, kommunikationen tydlig och marknadsföringen resultatrik. Arbetsuppgiften kan vara en blogg, artikel, broschyr, kampanj, reklam, hissprat, att göra varumärkeskommunikation tydligare eller producera nytt innehåll på en webbplats. Ibland får jag komma med idéer till ett nytt namn för ett företag eller en tjänst. Jag är företagare i mitt eget företag Paa.

Hur har du hamnat i det yrke du valt? 

Efter studentskrivningarna blev jag sommarredaktör, vilket ledde till att jag arbetade som redaktör i sju år framöver. Vid samma tid började internet utvecklas. Eftersom jag alltid varit intresserad av reklam och att skriva bestämde jag mig för att studera till multimediamanusförfattare. Jag blev anställd på en byrå för nya medier, som numera kallas digital byrå. I min arbetsbeskrivning kom allt mer reklam, vilket gjorde att jag blev copywriter.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka. 

Som företagare varierar arbetsdagarna och arbetsveckorna. Under veckan hålls vanligtvis ett par kundmöten på distans, övrig tid går åt till att planera och skriva. Jag har jobbat största delen av min karriär som löntagare på en reklambyrå. Då var arbetsveckorna mycket olika jämfört med nuläget. Arbetsveckan omfattade betydligt fler möten, att tillsammans komma med idéer samt övervaka produktionen av radio- och tv-reklam. Numera sitter jag mindre i konferensrummet och kommer med idéer i chatten med art directorn eller kundteamet, på hemkontoret eller vid sidan av vardagssysslorna.

I hurdan arbetsmiljö eller vilka arbetstider arbetar du? 

Jag arbetar huvudsakligen ensam hemma. Antalet resor till kundmöten har minskat, men som tur är får man ibland hoppa på tåget. En del av kundföretagen ligger längre bort, vilket innebär att resorna ger en trevlig variation i arbetsdagarna. På reklambyrån genomfördes arbetet på ett öppet kontor och det krävde mer koncentrationsförmåga. Å andra sidan hade man satsat på arbetslokalerna, så de var kreativa och trivsamma miljöer. Som företagare får jag själv bestämma min arbetstid, men i allmänhet försöker jag arbeta dagtid.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket?

Kreativitet, att försöka på nytt och mod. Man måste kunna gestalta helheten, dvs. vad som är målet med arbetet. Man måste till exempel förstå vad man vill åstadkomma med reklamen. Man får inte bli för förälskad i sina egna idéer och man måste kunna ta emot respons. Man måste kunna samarbeta och vara beredd att utveckla idéer så att de blir bättre tillsammans med andra.

Man behöver skrivförmåga och förmåga att uttrycka sig tydligt. Man måste kunna skriva så att människor förstår en. Att behärska grammatiken väl är en förutsättning. Reklamer får avsiktligt göra fel för att väcka uppmärksamhet, men största delen av den producerade texten är vanlig brödtext. Jag upprepar också själv reglerna för kommatecken regelbundet. 

Dessutom kräver företagande förmåga att leda sig själv när ingen planerar tidtabeller eller arbetsrytm.

Vad är det bästa med ditt yrke? 

När arbetet har ett klart mål kan man påverka dess genomförande och upptäcka att arbetet ger resultat. Om jag till exempel har skrivit webbplatstexter för kunden och kunden senare berättar att antalet besökare på kundens webbplats har ökat, känns det belönande.

Jag tycker att copywriterarbetet är avslappnat och roligt. Inom marknadsföringsbranschen finns det ett ordspråk om att man inte får leka med kundens pengar, men genom lek får man göra pengar åt kunden. Även människorna i denna bransch är nästan utan undantag bra typer.

Det är också trevligt att få arbeta för många slags kunder. Under den senaste tiden har jag planerat marknadsföring till exempel för jordbruksmaskiner, bostadsaffärer, logistik, elentreprenörer, kreditkort, bilhandel, schaktningsföretag och radiokanaler.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande? 

De ekonomiska konjunkturerna har stor inverkan på marknadsföringsbranschen. När konjunkturerna är ogynnsamma varierar antalet arbetsplatser. Visserligen gör kloka aktörer reklam även under dåliga tider, och för bra aktörer finns alltid mycket arbete. Det är också utmanande att det ibland är svårt att komma med nya idéer och att man inte kommer på nödvändiga ord. Då måste man bara börja någonstans och våga lägga även dumma idéer på papper. Ibland är dumma idéer till slut de bästa.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli en copywriter? 

Det lönar sig att skaffa sig en bra allmänbildning och läsa mycket. Diskutera, träffa olika människor och lyssna på radio. I detta arbete strävar man efter att påverka människor, så det är viktigt att känna olika människor och förstå hur de tänker. Allt som allt rekommenderar jag copywriteryrket, eftersom detta är ett mycket givande arbete när det lyckas.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke? 

Copywriter är ett av världens äldsta yrken och jag tror inte att det någonsin kommer att försvinna. Det behövs alltid någon att föra budskap, tala för en annan människa och påverka. Artificiell intelligens har kommit med i branschen, men den ersätter knappast copywriterarbetet, där människokännedom och samarbete betonas. I åratal har man talat om att digitala produkter ersätter tidningar och att allt flyttas online. Det minskar dock inte betydelsen av copywriterarbetet, eftersom lika många imponerande budskap behövs i sociala medier som på förstasidan i tidningen.

Läs mera

Dela artikeln