Idrottsinstruktör

Intervjuer Publicerad

"Det bästa är att se kunden lyckas med något som tidigare känts omöjligt. Särskilt i fråga om äldre personer värmer dessa framgångar hjärtat."

  • Sara Kiuru
  • Idrottsinstruktören i Nokia stad.
  • Har utexaminerats som idrottsinstruktör från Kajana yrkeshögskola samt genomgått Finlands simundervisnings- och livräddningsförbunds utbildningar för simlärare och simövervakare.
  • Två års arbetserfarenhet inom branschen.

​​​​​​Berätta kort vad du arbetar med. 

Jag är idrottsinstruktör i Nokia stads simhall, där jag ansvarar för planeringen och genomförandet av idrottstjänsterna. Arbetet i simhallen består i huvudsak av simövervakning och handledning av skolsimning och hälsomotionsgrupper.

Hur har du hamnat i det yrke du valt? 

Motion har alltid varit en kär hobby för mig. När jag började tävla i dans visste jag genast att jag ville ha ett yrke där jag får röra på mig mycket. I gymnasiet beslöt jag att söka till Kajana yrkeshögskola för att studera till idrottsinstruktör. Efter examen var jag inte säker på vilka arbetsuppgifter jag ville ha, eftersom det finns flera olika alternativ inom idrottsbranschen. Till en början fick jag sommarjobb på kommunen som simlärare, varefter jag blev idrottsinstruktör i simhallen.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka. 

Morgon- och kvällsskiftsveckorna avviker något från varandra, men jag berättar om morgonskiftsveckan. På måndag morgon utförs underhållsåtgärder i simhallen, så dörrarna öppnas senare än normalt. På förmiddagen leder jag vattengymnastik för specialgrupper. Dagen fortsätter med simskolor för skolelever samt med handledning av gym- och hälsomotionsgrupper. I simhallens utbud av gruppträningstjänster finns till exempel cirkelträning, stretchning, styrkebalans och sittgympa.

Mellan lektionerna gör jag simövervakning, dvs. ansvarar för simmarnas säkerhet i bassängerna. Till dagen hör också att svara på e-post och i telefon. Kontakterna gäller till exempel anmälningar till handledda lektioner.

Övriga dagar öppnas dörrarna till simhallen kl. 6. Handledningen av lektioner sköts på samma sätt, men utöver handledningen ingår även planering av handledning och evenemang samt kontorets veckomöte i slutet av veckan. Kvällsskiftsveckan avviker från morgonskiftsveckan så att jag i stället för skolgrupper handleder gruppträningstimmar för personer i arbetsför ålder.

I hurdan arbetsmiljö eller vilka arbetstider arbetar du? 

Jag arbetar i simhallens bassängutrymmen, kontrollrummet och gymnastiksalar. Den mest utmanande arbetsmiljön är bassängutrymmena, eftersom där är mycket oljud och temperaturen är +28 grader. I bassängutrymmena bär rösten inte på samma sätt som i gymnastiksalen, så rösten ansträngs mera. På grund av den höga temperaturen måste man dricka mycket vatten. I övervaknings- och handledningsuppgifter krävs kontinuerlig och intensiv närvaro.

Arbetet i simhallen är tvåskiftsarbete. Det tidigaste morgonskiftet börjar klockan 6 och slutar klockan 14. Det senaste kvällsskiftet börjar klockan 14 och slutar klockan 22.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket? 

Idrottsinstruktören behöver förmåga att ta emot och ge respons. All respons man får i arbetet är inte konstruktiv och man måste öva på att ge dålig respons. Själv måste jag till exempel ofta påminna kunderna om hur viktigt det är att duscha innan man går i bassängen. På det hela taget är goda interaktionsfärdigheter ytterst viktiga. För vissa kan det komma som en överraskning att motionshandledning går ut på att ständigt vara framme och uppträda inför publik. För att trivas i arbetet måste det kännas naturligt.

Närheten till vattnet medför en utmaning för motionshandledningen. Rösten hörs dåligt, så det behövs mycket miner och gester för att komplettera talet. Även kravet på närvaro är högre. Med barn som inte kan simma måste man koncentrera sig hela tiden.

Vad är det bästa med ditt yrke? 

Det bästa är att se kunden lyckas med något som tidigare känts omöjligt. Särskilt i fråga om äldre personer värmer dessa framgångar hjärtat. Det är också fint att själv få motionera som en del av arbetsdagen.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande? 

Arbetet är fysiskt och det är ibland svårt att återhämta sig från det. Eftersom sömnrytmen i tvåskiftsarbete ändras varje vecka ökar belastningen på kroppen.

När det gäller uppskattningen av yrket känns det tråkigt att beteckningen idrottsinstruktör i många sammanhang används på ett vilseledande sätt. Till exempel förutsätts en yrkeshögskoleexamen av kommunens tjänstgörande idrottsinstruktör, men även en ledare för en trickskola för barn kan rekryteras med samma beteckning, även om uppgiften inte kräver utbildning inom idrottsbranschen. Därför har man inom branschen diskuterat ändring av beteckningen idrottsinstruktör, men än så länge har inga ändringar gjorts.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli en idrottsinstruktör? 

Under studierna kan man få bilden att arbetet går ut på att leda och planera olika projekt. För vissa kan det komma som en överraskning att största delen av det arbete som erbjuds ändå är motionshandledning. Jag skulle också vilja ge ett sådant råd att det lönar sig att sätta sig in i den allmänna lönenivån och arbetstagarens rättigheter när man arbetar inom den privata sektorn. När man arbetar inom kommunsektorn kan man däremot vara ganska säker på att allt går enligt reglerna, eftersom man tillämpar kommunens kollektivavtal.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke? 

Behovet av gruppträning som sker fysiskt närvarande kommer knappast att minska, även om pandemitiden ökade efterfrågan på motionstjänster som leds på distans. Särskilt för äldre personer kan en ledd gymnastiklektion vara veckans höjdpunkt och dagens enda sociala stund.

Jag tror att efterfrågan på idrottstjänster kommer att öka i framtiden eftersom sittarbetet har ökat. Samarbetet mellan idrottsinstruktörer och hälsovården kommer att öka i framtiden, eftersom motion redan nu är en del av vårdplanerna för sjukdomar och besvär.

Dela artikeln