Jag vill anställa arbetstagare

Det finns ett brett utbud av hjälp för att hitta en ny anställd. Lär dig vad du bör iaktta som arbetsgivare när du anställer en anställd. Logga in på Jobbmarknaden och hitta en person som passar din organisation.

Vill du utvidga din företagsverksamhet eller känner du att din egen tid inte längre räcker till för allt arbete? Då kan det vara en lämplig lösning för dig att anställa en arbetstagare. När du anställer en arbetstagare i ditt företag blir du arbetsgivare. Du kan få rådgivning och stöd i olika skeden av ditt arbetsgivarskap.

Arbetstagarens behov och kostnader

Innan du blir arbetsgivare, fundera på hur många arbetsuppgifter du har som du vill låta en arbetstagare utföra. Behöver du en arbetstagare för kontinuerliga uppgifter, för ett visst projekt eller för att jämna ut arbetsmängden under vissa perioder?

Det är också bra om du på förhand räknar ut uppskattningsvis hur stora utgifter för arbetstagaren du har råd med. Utöver lönen ska du som arbetsgivare betala till exempel försäkringspremier samt ordna företagshälsovård.

Arbetsgivarregistret

Om du anställer flera arbetstagare är det sannolikt att du ska ansluta dig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. Detta påverkas av antalet arbetstagare du anställt och anställningsförhållandenas varaktighet. På Skatteförvaltningens webbplats kan du kontrollera om du ska ansluta dig till arbetsgivarregistret.

Mer information

Rådgivningstjänsterna hjälper

I början av arbetsgivarskapet finns det mycket information och hjälp att få. Om du söker en lämplig arbetstagare kan du bekanta dig med sidan Rekrytering. På arbetarskyddets webbplats finns en noggrann förteckning över arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter. Tveka inte att kontakta rådgivningstjänsterna: offentliga aktörer, såsom AN-tjänsternas kundservice, erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Läs mer
Mer information

Behöver du en ny arbetstagare till din personal? När du söker på en specialist som är lämplig för en ledig tjänst kan du använda dina egna nätverk, olika jobbsökningswebbplatser, sociala medier eller en offentlig arbetskraftstjänst.

När du söker en ny arbetstagare bör du först gå igenom dina egna, dina bekantas och dina arbetstagares nätverk. Du kan enkelt hitta rätt person på detta sätt. Den nödvändiga kunskapen finns dock inte alltid i nätverken, så du bör tillkännage den lediga tjänsten offentligt.

Numera finns det många olika arbetssöknings- och platsannonswebbplatser på nätet som gör att du enkelt kan hitta nya arbetstagare. Informera också om den lediga tjänsten på din egen webbplats. Har du redan skickat in din platsannons till Jobbmarknad?

Som arbetsgivare bör du också utnyttja de möjligheter som sociala medier erbjuder. Till exempel LinkedIn har ett brett spektrum av experter inom olika områden som söker nya jobb. Många arbetsgivare rapporterar sina lediga tjänster på Twitter med en #rekry-tagg. Dessutom kan Facebook och Instagram användas för att hitta lämpliga experter. Betald marknadsföring ger mer synlighet åt dina platsannonser på sociala medier. Jobbannonser publiceras fortfarande i tidningar.

Rekryteringsevenemang är ett bra sätt att hitta arbetstagare snabbt, enkelt och effektivt. När du vill anordna ett rekryteringsevenemang kan du använda AN-byråns eller dess samarbetspartners lokaler. Du får också kostnadsfri experthjälp med att planera evenemanget. Kontakta arbets- och näringsbyrån och kom överens om att ordna ett evenemang.

Om en arbetstagare trots försök inte hittas kan du ansöka om stöd från AN-byrån eller den kommunala arbetsförmedlingen.

Om du vill rekrytera en ung arbetstagare eller en talang från utlandet, se vårt relaterade innehåll.

Läs mer
Mer information

Ekonomiskt stöd för rekrytering

Sysselsättningssubventionerna som beviljas av AN-byrån och kommunförsöket, dvs. lönesubvention och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen, baseras på både arbetssökandens och arbetsgivares behov. En arbetssökande behöver hjälp med att sysselsättas, och som arbetsgivare behöver du hitta en kompetent person för uppgiften. En ny lämplig arbetstagare kan hittas hos en arbetssökande vars sökning efter arbete stöds. En partiellt arbetsför person, en som har varit arbetslös länge eller en ung person kan också ha användbar kompetens och rätt attityd till arbete och att lära sig nya saker.

Tjänster för att hitta en ny arbetstagare

Känner du någon som du vill anställa men som inte har den kompetens som krävs för jobbet? Du kan utbilda kunniga arbetstagare i din organisation genom till exempel läroavtal, RekryteringsUtbildning, arbetsmarknadsutbildning eller lönesubvention. I vissa situationer kan du testa en persons lämplighet för arbete med hjälp av en arbetsprövning.

Om du anställer en partiellt arbetsför arbetstagare kan du få stöd för lönen. Du kan också ordna arbetsförhållandena efter arbetstagarens behov. Du bör också ta reda på om din kommun erbjuder sysselsättningspremie.

Samordnaren för arbetsförmåga till stöd för arbetsgivaren

Samordnaren för arbetsförmåga har som uppgift att skapa rutiner och en verksamhetsmodell för att främja partiellt arbetsföra arbetssökandes och arbetstagares situation. Samordnaren samarbetar med arbetsgivare och andra regionala nätverk på ett målinriktat och utvecklingsinriktat sätt.

Samordnaren för arbetsförmåga hjälper dig att hitta lösningar på din organisations arbetskraftsbrist och erbjuder som ett alternativ att anställa partiellt arbetsföra arbetssökande. Samordnaren hjälper dig att förstå möjligheterna i att anställa partiellt arbetsföra arbetssökande och vilka uppgifter som är lämpliga för dem.

Samordnaren för arbetsförmåga hjälper dig också att hitta de rätta lösningarna för arbetsförmågan hos din redan befintliga partiellt arbetsföra personal.

Samordnaren för arbetsförmåga informerar dessutom arbetsgivarna om olika stödtjänster i samband med anställning av partiellt arbetsföra personer.

Invalidpensioners inverkan på storarbetsgivarnas ArPL-avgifter

TE-byråns eller kommunförsökets kund kan begära ett intyg av AN-byrån eller kommunförsöket till storarbetsgivaren om att hen har införts i AN-tjänsternas kundregister som partiellt arbetsför arbetssökande. Arbetstagaren överlämnar själv intyget till arbetsgivaren. Om en person som är partiellt arbetsför under de första fem åren i arbetet blir arbetsoförmögen, inverkar invalidpensionen inte storarbetsgivarens avgiftsklass för arbetspension.

Sätten att arbeta förändras. Numera har du olika alternativ och möjligheter att få olika uppgifter gjorda i din organisation.

Du kan anställa en arbetstagare i din organisation, men istället för traditionell rekrytering kan du också köpa eller beställa prestationer från en annan företagare eller professionell. Du kan också skaffa hyrd arbetskraft för din tjänst.

Olika sätt att anställa kvalificerad arbetskraft kommer att ge dig flexibilitet inför förändringar på arbetsmarknaden. Det är viktigt att du förstår vilka dina behov är, vilken yrkeskompetens du behöver från arbetstagaren och hur ofta uppgiften upprepas. På så sätt kommer du att kunna hitta den bästa möjliga arbetstagaren för den lediga tjänsten, även på lång sikt.

Av allt utfört arbete betalas antingen lön eller ersättning för arbete. När du beställer ett jobb har du vanligtvis beställaransvar. Det innebär att du har en skyldighet att ta reda på om avtalsparten har fullgjort sina lagstiftade skyldigheter. Beställaransvaret gäller för tillfälliga arbetskontrakt för hyrd arbetskraft och underleverantörskontrakt, men gäller till exempel inte alla enskilda näringsidkare eller hushåll.

Det kan också vara möjligt att beställa affärsverksamhet som volontärarbete, men skatter och annan lagstiftning som rör volontärarbete måste då beaktas.

Som ett hushåll kan du till exempel anställa en personlig assistent, en städare eller en renoverare.

Om du är intresserad av olika sätt att arbeta från arbetssökandes synvinkel, läs mer om att sysselsätta dig själv.

Läs mer
Mer information

I arbetsavtalet kommer du överens med arbetstagaren om arbetsuppgifter, arbetstid, lön och eventuella andra förmåner och villkor.    

När en ny arbetstagare börjar, gör upp och underteckna arbetsavtalet före den första arbetsdagen. Ett muntligt arbetsavtal är giltigt, men det rekommenderas att arbetsavtalet ingås skriftligt. Det är lättare för både dig och dina arbetstagare att kontrollera överenskomna arbetsuppgifter, löner och andra villkor i ett skriftligt avtal. 

Om du vill ingå ett tidsbundet avtal ska du ha en godtagbar orsak till det. De vanligaste skälen är vikariat, säsongsarbete och projektarbete.  

Dessutom ska du beakta minimibestämmelserna i ett eventuellt kollektivavtal. Bekanta dig med kollektivavtalet i din bransch om ett sådant gäller.

Om du vill läsa mer om ämnet, bekanta dig med Arbetarskyddsförvaltningens webbplats, där du hittar heltäckande information om arbetsavtal och lagstiftningen i anslutning till det.

Mer information

Har du anställt en ny arbetstagare i din organisation? Som arbetsgivare är det viktigt att du satsar på introduktionen så att din arbetstagare kan komma igång bra i sitt arbete. Fundera också på vad som bör beaktas för att den nya arbetstagaren ska känna sig välkommen den första arbetsdagen.

Ge ett bra första intryck och erbjud så mycket information och hjälp som möjligt i början av anställningsförhållandet, eftersom din nya arbetstagare säkert är nervös. På så sätt kan arbetstagaren bra inleda sitt arbete och lättare bli en del av arbetsgemenskapen. 

Berätta om organisationen, presentera arbetslokalerna och säkerställ att det finns lämpliga arbetskläder för den första arbetsdagen om arbetet kräver det. 

Det lönar sig att satsa på introduktionen så att arbetstagaren vet vilka arbetsuppgifter hen har och vad som förväntas. Planera introduktionen omsorgsfullt och säkerställ att arbetsplatsen har både en introduktionsplan och ett introduktionsmaterial. 

Genom att komma ihåg åtminstone följande punkter ger du garanterat en god bild av dig själv som chef:  

  • Var på plats då arbetstagaren anländer till arbetet för första gången. 
  • Gör introduktionen till en del av arbetsuppgifterna: en lämplig blandning av självstudiematerial och praktiska övningar är ofta en fungerande kombination. 
  • Det kan vara nyttigt att i arbetsgemenskapen välja en person som hjälper nykomlingen att komma igång i den nya miljön.  
  • Diskutera fritt och bekanta er med varandra till exempel med lunch eller eftermiddagskaffe. 
Mer information