Gästskribent: Inlärning ger glädje och nytta i ditt liv

Blogg

Du där! Är du intresserad av högre inkomster eller bättre möjligheter i arbetslivet? Skulle det smaka med en nypa tillfredsställelse och en riklig portion stärkt självkänsla? På köpet kan du få nya bekanta och en upplevelse av samhörighet.

TMT blogi Milma Arola

Visst. Det finns något som bevisligen erbjuder allt detta. Det är en utbildning.

Det har undersökts att examensstudier som inletts i vuxenåldern ökar inkomsterna och förbättrar sysselsättningen. Utbildningen hjälper också i övrigt i arbetslivet. Enligt enkäten Mitä työikäiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta? (vad anser personer i arbetsför ålder om kontinuerligt lärande?) av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols) upplever över 60 procent av de personer i arbetsför ålder som under sitt liv har deltagit i utbildningar åtminstone sporadiskt att de har kunnat använda den kompetens de skaffat sig i arbetslivet på utbildningar och kurser. Ungefär hälften anger att de inte skulle ha klarat av sitt arbete utan den utbildning de fått. Ofta är orsaken att delta i utbildningen att få den kompetens som behövs i arbetslivet.

Det egna intresset och viljan att utvecklas inspirerar många att söka sig till utbildningar. Studierna behöver inte alltid betjäna arbetslivet och framgången där. Enligt Skols färska enkät ökar deltagandet i utbildningen också den allmänna tillfredsställelsen med livet. Dessutom vet man på basis av forskningsrön att till exempel studier vid medborgarinstitut förbättrar välbefinnandet, ökar upplevelsen av samhörighet och framgång samt stärker allmänbildningen, kunskaperna och färdigheterna som man har glädje av inte bara i arbetet utan också i livet i övrigt. 

Man kan lära sig nytt helt enkelt av glädjen att lära sig och för att det får en på gott humör. Enligt Skols enkät njuter över 80 procent av personer i arbetsför ålder av att lära sig nytt. Sitras enkät Livslångt lärande i Finland 2019 visar för sin del att livslångt lärande väcker många positiva känslor hos människor, såsom nyfikenhet, entusiasm, hoppfullhet, tillfredsställelse, glädje, lycka och lugn. 

Lärande är en del av allas vardag. Största delen av personerna i arbetsför ålder deltar åtminstone sporadiskt i utbildningar och kurser under sin livstid. Nästan hälften av de människor som arbetar uppger att de lär sig nya saker i sitt arbete varje vecka. Var och en lär sig hela tiden också i vardagliga sysslor, människorelationer och hobbyer.

Största delen av människorna i arbetsför ålder litar på sin förmåga att lära sig nytt. Enligt en färsk enkät anser tyvärr nästan var tionde att lära sig något nytt inte är för dem. Upp till var tionde person i arbetsför ålder upplever att hen själv har inlärningshinder som liknar inlärningssvårigheter, även om det inte finns några konstaterade inlärningssvårigheter. Om inlärningssvårigheter identifieras finns det hjälp och stöd för dem, med hjälp av vilka man hittar ett eget sätt att lära sig nytt. Lärande är ändå till för oss alla.

Numera kan man utbilda sig på många olika sätt. En del av utbildningarna är långa och leder till examen, medan andra är kortare kurser. Utöver dessa erbjuds korta precisionsutbildningar och olika inlärningshelheter för personer i arbetsför ålder. Det finns många olika studiesätt.  Du kan studera på webben, på veckoslut eller kvällar och vid sidan av arbetet. Det borde finnas något för alla.   

Tänk om du också prövade? Det lönar sig alltid att utbilda sig och lära sig nytt!

Mer om ämnet

  • Lönar det sig att investera i vuxenutbildning? (Etla.fi, på finska)
  • Enkäten Livslångt lärande i Finland (Sitra.fi, på finska)
  • Färska forskningsresultat visar vad personer i arbetsför ålder anser om kontinuerligt lärande (Jotpa.fi, på finska)

Milma Arola
Projektchef, Skols