Vieraskynä: Oppiminen tuo iloa ja hyötyä elämääsi

Blogi

Hoi sinä! Kiinnostaisiko suuremmat tulot tai paremmat mahdollisuudet työelämässä? Kelpaisiko lisämausteeksi ripaus tyytyväisyyttä ja aimo annos vahvistunutta itsetuntoa? Kaupan päälle saatat saada vielä uusia tuttavia ja yhteenkuuluvuuden kokemuksen.

TMT blogi Milma Arola

Kyllä vain. On olemassa jotakin, joka tutkitusti tarjoaa tätä kaikkea. Se jokin on koulutus.

On tutkittu, että aikuisena aloitetut tutkinto-opinnot lisäävät tuloja ja parantavat työllistymistä. Koulutus auttaa työelämässä muutoinkin. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) tuoreen Mitä työikäiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta? -kyselyn mukaan yli 60 prosenttia työikäisistä, jotka ovat elämänsä aikana osallistuneet koulutuksiin vähintään satunnaisesti, kokevat, että ovat pystyneet käyttämään koulutuksissa ja kursseilla hankkimaansa osaamista työelämässä. Noin puolet kertoo, ettei olisi pärjännyt työssään ilman saamaansa koulutusta. Koulutukseen osallistutaankin usein työelämässä tarvittavan pätevyyden saamiseksi.

Oma kiinnostus ja halu kehittyä innostavat monia hakeutumaan opintojen pariin. Opintojen ei  tarvitsekaan aina palvella työelämää ja siellä menestymistä. Jotpan tuoreen kyselyn mukaan koulutukseen osallistuminen lisää myös yleistä tyytyväisyyttä elämään. Lisäksi tutkimustiedon perusteella tiedetään, että esimerkiksi kansalaisopistossa opiskelu kohentaa hyvinvointia, lisää yhteenkuuluvuuden ja onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa yleissivistystä, tietoja ja taitoja, joista on iloa paitsi työssä, myös muutoin elämässä. 

Uutta voikin opetella ihan vain oppimisen ilosta ja siksi, että siitä tulee hyvä mieli. Jotpan kyselyn mukaan yli 80 prosenttia työikäisistä nauttii uuden oppimisesta. Sitran Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019 -kysely puolestaan kertoo, että läpi elämän tapahtuva oppiminen herättää ihmisissä paljon myönteisiä tunteita, kuten uteliaisuutta, innostusta, toiveikkuutta, tyytyväisyyttä, iloa, onnellisuutta ja levollisuutta. 

Oppiminen on osa meidän jokaisen arkea. Suurin osa työikäisistä osallistuu vähintään satunnaisesti koulutuksiin ja kursseille elämänsä aikana. Lähes puolet työssä olevista ihmisistä kertoo oppivansa viikoittain työssään uusia asioita. Jokainen oppii kaiken aikaa myös arjen askareissa, ihmissuhteissa ja harrastuksissa.

Suurin osa työikäisistä ihmisistä luottaa kykyynsä oppia uutta. Tuoreen kyselyn mukaan valitettavasti melkein joka kymmenes ajattelee, ettei uuden oppiminen ole itseä varten. Jopa joka kymmenes työikäinen kokee, että itsellä on oppimisvaikeuksien kaltaisia esteitä oppimiselle, vaikka todettua oppimisvaikeutta ei olisikaan. Jos oppimisvaikeudet tunnistetaan, on niihin saatavissa apua ja tukea, joiden avulla löytyy oma tapa oppia uutta. Oppiminen on kuitenkin ihan meitä kaikkia varten.

Nykyään voi kouluttautua monella eri tavalla. Osa koulutuksista on pitkiä ja tutkintoon johtavia, osa taas lyhyempiä kursseja. Niiden lisäksi tarjolla on lyhyitä täsmäkoulutuksia ja erilaisia työikäisille suunnattuja oppimiskokonaisuuksia. Opiskelutapoja on monenlaisia.  Voit opiskella verkossa, viikonloppuisin tai iltaisin ja työn ohella. Jokaiselle pitäisi löytyä jotakin.   

Entä jos sinäkin kokeilisit? Koulutus ja uuden oppiminen kannattaa aina!

Aiheesta muualla

  • Kannattavatko investoinnit aikuiskoulutukseen? (Etla.fi)
  • Elinikäinen oppiminen Suomessa 2019 -kysely (Sitra.fi)
  • Tuoreet tutkimustulokset kertovat, mitä työikäiset ihmiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta (Jotpa.fi)

Milma Arola
Projektipäällikkö, Jotpa