Den allmänna rådgivningstjänsten för personkunder svarar på frågor om AN-tjänsterna och sysselsättning

Nyheter

Den allmänna rådgivningstjänsten för personkunder hjälper AN-tjänsternas kunder per telefon och via elektroniska verktyg. Kunderna uppskattar tjänsten, eftersom medeltalet i kundresponsen var 4,6 på skalan 1–5 i enkäten som genomfördes i början av 2024.

Flerspråkig service och servicekanaler

Via den allmänna rådgivningstjänsten för personkunder får kunden svar på frågor om sysselsättning, uträttande av ärenden hos AN-tjänsterna och användning av webbtjänster samt vid behov vägledning till andra tjänster. Rådgivningstjänsten tillhandahålls på finska, svenska, engelska och ryska per telefon. I Jobbmarknads chattjänst betjänar rådgivningstjänstens experter på finska. Chattboten Tarmo hjälper kunderna när en expert inte finns på plats. Tjänsterna produceras av AN-kundservicecentralen.

"Det efterlämnar alltid en känsla av att man är uppskattad och stöttad"

Temat för 2024 i insamlingen av kundrespons från AN-kundservicecentralen och kvalitetsutvecklingen är en empatisk och uppskattande växelverkan. Temat har sitt ursprung i AN-kundservicecentrets styrkor, som kunderna har berättat att de uppskattar.

I en enkät som genomfördes i början av 2024 tillfrågades kunderna vid den allmänna rådgivningstjänsten för personkunder med ett meddelande om hur väl kundtjänsten lyckades betjäna på skalan 1–5. De finsk- och svenskspråkiga tjänsternas medeltal var 4,6 och de engelskspråkigas 4,9.

I enkätresultaten berättade kunderna att de fått uppskattande och personlig service.

– Tackar stort för bra service på svenska. Återuppringning är också utmärkt, så behöver man inte köa så länge. Fick min fråga besvarad.

TE-kundservicecentralen betjänar via telefon, chatt, e-post och sociala medier

Arbets- och näringsförvaltningens riksomfattande kundservicecenter sköter den offentliga informations-, rådgivnings- och handledningsservicen inom arbetskrafts- och företagsservicen. Tjänsterna omfattar AN-telefontjänsterna, FöretagsFinlands telefontjänst och tjänsten Företagarens ekonomihjälp.

Tjänsterna är tillgängliga per telefon, chatt, e-post, sociala medier och andra elektroniska kommunikationsmedel.

Läs mer

Mer information

Företagarens ekonomihjälp (ely-keskus.fi)

Kontakta oss

Stefan Strandberg
stefan.strandberg@ely-keskus.fi
Direktör
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter

Jaana Rahikainen
jaana.rahikainen@ely-keskus.fi
Systemadministratör
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter