Rådgivningstjänster för personkunder

Allmän rådgivning för personkunder

Från den allmänna rådgivningstjänsten får du hjälp med sysselsättning, ärendehantering med arbets- och näringstjänster, användning av e-tjänsterna och vid behov vägledning till passliga tjänster.

Utbildningsrådgivning

Landsomfattande utbildningsrådgivning hjälper i saker gällande studier och utbildning måndag till fredag klockan 9–16.15

Information om utkomstskydd för arbetslösa

Tjänsten hjälper dig med ärenden som gäller utkomstkydd för arbetslösa. Tjänsten är öppen måndag till fredag mellan kl. 9 och 16.15.

Karriärvägledning

Karriärvägledning är arbets- och näringstjänsternas tjänst, där du kan få vägledning av en psykolog i frågor som berör yrkesval och ändringar i karriären. Tjänsten är tillgänglig från de lokala arbets- och näringsbyråerna eller från den landsomfattande servicen.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Uppdaterad: