Samarbetet mellan tjänsten Pålitlig medarbetare och Jobbmarknaden underlättar jobbsökningen

Nyheter

Jobbmarknaden och tjänsten Pålitlig medarbetare samarbetar. Du kan samla uppgifterna om jobbsökningen i tjänsten Pålitlig medarbetare och från hösten 2024 ge tillstånd till att uppgifterna överförs till Jobbmarknadens jobbsökningsprofil. Jobbmarknadens platsannonser finns också i tjänsten.

Pålitlig medarbetare är en avgiftsfri tjänst vars syfte är att hjälpa dig att hitta lämpliga arbetsplatser och sysselsättningsfrämjande tjänster inom ditt område. Den samlar de populäraste arbetsförmedlingstjänsternas platsannonser på samma plats och presenterar de annonser som passar just dig bäst. När du hittar en intressant annons i tjänsten kan du gå till rekryteringssystemet där den har publicerats. En del av arbetsplatserna kan sökas direkt via tjänsten Pålitlig medarbetare. I tjänsten Pålitlig medarbetare ser du också om det företag som lämnat in platsannonsen har bedömts vara pålitligt.

Jobbsökningsprofilen i tjänsten Pålitlig medarbetare hjälper dig att identifiera och verbalisera din kompetens samt att skapa en digital meritförteckning. Du kan dessutom ge tjänsten samtycke till att söka dina egna uppgifter om utbildning, behörigheter och introduktion i olika register. På så sätt blir det lättare att skapa en profil i tjänsten.

Har du redan en jobbsökningsprofil i tjänsten Pålitlig medarbetare? På hösten 2024 kan du enkelt överföra dina uppgifter till Jobbmarknaden. Arbetsgivaren kan inte bläddra bland arbetssökande i tjänsten Pålitlig medarbetare, så det lönar sig också att göra en jobbsökningsprofil på Jobbmarknaden. Om du vill överföra dina profiluppgifter till flera system kan du börja fylla i profilen i tjänsten Pålitlig medarbetare och därifrån överföra dina uppgifter till olika jobbsökningssidor.

Tjänsten Pålitlig medarbetare fungerar på finska, svenska, engelska, estniska, ukrainska och ryska. Man identifierar sig i tjänsten med mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Tjänsten Pålitlig medarbetare samlar arbetssökande, arbetsgivare samt tjänster som främjar sysselsättning och stöder företagande

Ofta är det en utmaning för arbetssökande att hitta arbetsplatser, arbetsgivare, sysselsättningsfrämjande tjänster samt förbundens och arbetslöshetskassornas tjänster inom sitt eget område och sin bransch, eftersom de erbjuds i flera olika system och applikationer. Arbetssökande blir ofta tvungna att mata in sina egna uppgifter flera gånger.

Tjänsten Pålitlig medarbetare hjälper till att hitta tjänster som främjar sysselsättningen och företagandet inom olika områden och branscher. Dessutom är det möjligt att ge tillstånd och samtycken till att lämna egna uppgifter till arbetsgivare inom det egna området och den egna branschen, sysselsättningsfrämjande tjänster, utbildningsanordnare samt förbund och kassor. Med hjälp av uppgifterna och samtycken kan arbetsgivare, tillhandahållare av sysselsättningsfrämjande tjänster och utbildningsanordnare vara i direkt kontakt med arbetssökande och erbjuda dem arbete, tjänster och utbildning.

Målet med tjänsten Pålitlig medarbetare är att skapa ett service-ekosystem som förbättrar kundupplevelsen inom arbetskraftsservicen samt främjar arbetssökandenas sysselsättning och kompetensutveckling. Målet är också att förbättra regionernas livskraft och konkurrenskraft samt att hjälpa arbetskraftsmyndigheterna att bygga människoorienterade och effektiva tjänster.

Tjänsten Pålitlig medarbetare har utvecklats som en del av Arbets- och näringsministeriets, Vastuu Groups, Byggnadsindustrins och Byggnadsförbundets projekt för digital sysselsättning. UF-centret och Jobbmarknaden har deltagit i utvecklingen av tjänsten ända från början och samarbetet fortsätter.

Mer information

Luotettava työntekijä -tjänsten (luotettavatyontekija.vastuugroup.fi, på finska)