Bekanta dig med den elektroniska ansökan om ersättning för rese- och logikostnader

Nyheter

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan bevilja ersättning för rese- och logikostnader till en arbetslös arbetssökande som söker arbete och till en arbetslös enskild kund som söker sig till arbetskraftsutbildning, träning eller prövning eller deltar i en sakkunnigbedömning.

Ersättningsgrunden för resekostnader är resan i kilometer multiplicerat med 0,21 euro. Av resekostnaderna ersätts den del som överstiger 12 euro, dock högst 200 euro. Resan anses ha börjat från den sökandes faktiska bostad.

Logikostnaderna ersätts på basis av de kostnader som inkvarteringen gett upphov till, dock högst 80 euro per dygn.

Så här ansöker du om ersättning

Ansök om ersättning för rese- och logikostnader hos arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket inom en månad från det att resan avslutades. Myndigheten kan godkänna att ersättningen betalas helt eller delvis i förskott.

Ansök om ersättning i första hand med en elektronisk blankett i e-tjänsten. Logga in i tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Fyll i ansökan och lägg till de bilagor som behövs i e-tjänsten. E-tjänstens interna anvisningar underlättar ifyllandet av ansökan. Anmälningar som kommer från tjänsten ger information om de olika skedena i dina ärenden. Genom att använda e-tjänsten kan du lämna in en ansökan, svara på begäran om komplettering av ansökan, komplettera din ansökan och ta emot beslut som gäller ditt ärende.

Ansöka ersättning med en utskrivbar blankett om du kan inte använda e-tjänsten. Skicka blanketten till AN-byrån eller till kommunförsöket.

Den beviljade ersättningen betalas automatiskt till det bankkonto som anges i ansökan.

Om du har ansökt om ersättning i e-tjänsten kan du vid behov komplettera de uppgifter som behövs för utbetalning av ersättningen i e-tjänsten.

Mer detaljerade instruktioner och servicekanaler hittar du i tjänstebeskrivningen.

Ersättningar för rese- och logikostnader orsakade av arbetssökning