Tutustu matka- ja yöpymiskustannusten korvausten sähköiseen hakemiseen

Uutinen

TE-toimisto tai kuntakokeilu voi myöntää korvausta matka- ja yöpymiskustannuksista työttömälle työnhakijalle, joka hakee työhön ja työttömälle henkilöasiakkaalle, joka hakeutuu työvoimakoulutukseen, valmennukseen tai kokeiluun taikka osallistuu asiantuntija-arviointiin.

Matkakustannusten korvausperuste on matka kilometreinä kerrottuna 0,21 eurolla. Matkakustannuksista korvataan 12 euroa ylittävä osa enintään 200 euroon saakka. Matka katsotaan alkaneeksi korvauksen hakijan tosiasiallisesta asuinpaikasta.

Yöpymiskustannuksia korvataan aiheutuneiden kustannusten perusteella, mutta enintään 80 euroa vuorokaudessa.

Näin haet korvausta

Hae matka- ja yöpymiskustannusten korvausta TE-toimistolta tai kuntakokeilulta kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Viranomainen voi hyväksyä korvauksen maksettavaksi kokonaan tai osittain ennakkona.

Hae korvausta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella asiointipalvelussa. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Täytä hakemus asiointipalvelussa ja lisää siihen tarvittavat liitteet. Asiointipalvelun sisäiset ohjeet auttavat hakemuksen täyttämisessä. Asiointipalvelussa voit jättää hakemuksen, vastata hakemusta koskeviin täydennyspyyntöihin, täydentää hakemustasi ja vastaanottaa asiaasi koskevat päätökset.

Jos et voi käyttää asiointipalvelua, hae korvausta tulostettavalla lomakkeella. Toimita lomake TE-toimistoon tai kuntakokeiluun.

Myönnetty korvaus maksetaan automaattisesti hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Jos olet hakenut korvausta asiointipalvelussa, voit tarvittaessa täydentää korvauksen maksatukseen tarvittavia tietoja asiointipalvelussa.

Tarkemmat ohjeet ja asiointikanavat löydät palvelukuvauksesta.

Työn hakemisesta aiheutuvien matka- ja yöpymiskustannusten korvaukset