Jobbmarknaden utvecklades år 2023

Nyheter

År 2023 närmar sig sitt slut, så det är dags att titta tillbaka på hur Jobbmarknaden har utvecklats under året. Vi förbättrade de gamla funktionerna och skapade nya. Vi utvecklade jobbsökningen, förnyade regionsidorna samt lade till en Platsvakt. Dessutom lade vi till möjligheten att identifiera sig på ett nytt sätt, lägga till platsannonser i favoriter och spara jobbsökningsprofiler för att läsa senare.

I början av året utvecklade vi villkoren för att söka lediga arbetsplatser på Jobbmarknaden, vilket gör att man kan avgränsa arbetsplatser bland annat enligt arbetsspråk. Vi har också lagt till en Platsvakt som gör det lättare att hitta ett lämpligt arbete. I Jobbmarknadens jobbsökning kan man välja önskade sökvillkor och beställa meddelanden om nya arbetsplatser per e-post. Platsvakten skickar e-post åt dig när en ledig arbetsplats som motsvarar dina sökvillkor publiceras på Jobbmarknaden.

På våren förnyades Jobbmarknadens regionala sidor. De regionala sidorna samlar lokala arbetslivsaktörer och deras tjänster på ett ställe.  Innehållet på de regionala sidorna skapas i samarbete mellan regionens sysselsättnings- och näringsaktörer. Aktörerna planerar tillsammans hurdan innehållshelhet som skapas på de regionala sidorna. Genom de användarintervjuer som gjordes i utvecklingsskedet utredde vi kundernas behov och synpunkter, eftersom vi ville säkerställa att de nya regionala sidorna motsvarar både kundernas och arbetslivsaktörernas behov.

På sommaren lade vi till ett alternativt identifieringssätt på Jobbmarknaden för dem som inte kan använda Suomi.fi-identifikation. Om användaren är medborgare i ett annat EU-land än Finland använder hen eIDAS-identifikation som främsta identifieringssätt. Via Suomi.fi-identifikationen kommer man också åt eIDAS. Det finns dock användare som inte kan använda stark autentisering, till exempel experter som aktivt vill arbeta i Finland. När experter från utlandet som söker arbete i Finland använder identifieringstjänsten Sinuna, kan de skapa en jobbsökningsprofil och utnyttja Jobbmarknadens AI-baserade matchningsfunktioner.

I oktober lade vi till möjligheten att lägga till platsannonser i favoriter för att läsa dem senare – en funktion inloggade användare önskat sig. När du som användare loggar in på Jobbmarknaden kan du på Egna sidor lägga till och spara platsannonser för dig själv i favoriterna. En arbetsplats syns i favoriterna så länge den är publicerad eller tills du tar bort den från favoriterna.

I november gav vi arbetsgivar- och företagaranvändare möjlighet att spara jobbsökningsprofiler och granska dem senare. När en arbetsgivare eller en företagare loggar in på Jobbmarknaden är det möjligt att markera användares jobbsökningsprofiler för att granska dem senare. Jobbsökningsprofilen syns bland de sparade profilerna så länge den är publicerad eller tills den tas bort från de sparade profilerna.