Antalet jobbsökningsprofiler och innehåll som intresserade besökarna på Jobbmarknaden i april

Nyheter

Det finns 287 191 jobbsökningsprofiler på Jobbmarknaden varav 25 699 har publicerats. Se även de mest lästa nyheterna och sidorna på Jobbmarknaden.

Har du redan skapat din egen? Kom ihåg att jobbsökningsprofilen ska publiceras på nytt med sex månaders mellanrum.

De de mest lästa nyheterna och sidorna på Jobbmarknaden förra månaden

De populäraste sidorna och antalet besökare var i april följande:

  • Lediga arbetsplatser: 639 680 besökare
  • Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter: 11 662 besökare
  • Ärendehantering och anmälning som arbetssökande: 6 309 besökare

De mest lästa nyheterna och deras antal läsare var följande:

  • Fem skäl att skapa och publicera en jobbsökningsprofil redan idag: 531 läsare
  • Kansalliset suositukset yhdyspintojen rakentamiseen alueelle: 498 läsare
  • SEASON2024-sökord för arbetsgivare och arbetssökande som stöd för säsongsarbetssökning: 343 läsare

Länkar till de mest lästa sidorna och nyheterna