Jobbmarknadens användningsmängder

Se de senaste användningsmängderna här.

Det finns 273 198 jobbsökningsprofiler på Jobbmarknaden varav 24 572 har publicerats.

När du skapar din jobbsökningsprofil kan du få rekommendationer om lediga arbetsplatser på Jobbmarknaden som passar dina kunskaper. 

Om du publicerar profilen, kan arbetsgivarna kontakta dig direkt. Profilen kan vara publicerad under högst sex månader, så den ska publiceras på nytt med jämna mellanrum.

Har du redan skapat din? Kom också ihåg att en profil som publicerats en gång ska publiceras på nytt med sex månaders mellanrum.

Logga in och skapa eller publicera en profil

525 516 besökare besökte Jobbmarknaden förra månaden.

År 2023 besöktes Jobbmarknaden 9 928 785 gånger. Månne vi toppar resultatet i år?

Uppdaterad: