Arbetsengagemanget varierar enligt yrke och kön

Nyheter

Arbetsengagemang innebär ett positivt känslo- och motivationsläge i arbetet som är förknippat med upplevelser av energi, hängivenhet och fördjupning. Det beskriver upplevelsen av arbetet som betydelsefullt samt arbetsrelaterad iver och glädje. Till skillnad från allvarliga symptom på illabefinnande i arbetet är arbetsengagemang ganska vanligt på arbetsplatser och de flesta av oss upplever arbetsengagemang åtminstone nu och då.

Det är känt att arbetsengagemang har många positiva effekter bland annat på fysisk och psykisk hälsa, bra arbetsprestationer och produktivitet, positiva attityder gentemot den egna arbetsplatsen och ett initiativrikt och innovativt angreppssätt.

Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemangtestet är ett självutvärderingstest som vem som helst kan använda för att bedöma sina erfarenheter av välbefinnande och motivation i arbetet.

Arbetsengagemanget är ganska högt eller högt hos cirka sex av tio arbetstagare som gjort testet, dvs. de upplever arbetsengagemang i genomsnitt flera gånger i veckan eller till och med dagligen. På motsvarande sätt upplever cirka 41 procent arbetsengagemang en gång i veckan eller mer sällan. Med andra ord är deras arbetsengagemang på en medelmåttig eller låg nivå. Av personer med ordinarie anställningsförhållanden upplever 58 procent högt arbetsengagemang. Bland personer med tidsbestämda arbetsuppgifter är denna siffra 61 procent.

Arbetsengagemang är vanligast i krävande människorelationsyrken, bland ledare och personer som utför konstnärligt arbete. Arbetsengagemanget är minst inom industriellt arbete. Kvinnor upplever högt arbetsengagemang mer sannolikt än män. Även vid yrkesspecifik granskning upplevde kvinnor arbetsengagemang oftare än eller åtminstone lika ofta som män, förutom inom byggbranschen där män upplevde högt arbetsengagemang oftare än kvinnor.

Du kan bekanta dig med testresultaten noggrannare på Arbetshälsoinstitutets webbplats, där du också har möjlighet att själv göra Arbetsengagemangtestet.

Läs mer

Välbefinnande på arbetsplatsen och upprätthållande av arbetsförmågan

Mer information