Välbefinnande på arbetsplatsen och upprätthållande av arbetsförmågan

Välbefinnande på arbetsplatsen innebär att du kan vara frisk, trygg och produktiv på arbetet. Som en välmående arbetstagare upplever du att ditt arbete är meningsfullt och betydelsefullt. Som arbetstagare påverkar du din egen och din arbetsgemenskaps välbefinnande.

Främjandet av välbefinnande på arbetsplatsen hör till alla i arbetsgemenskapen, både arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetsgivaren ansvarar för att erbjuda en trygg och fungerande arbetsmiljö. Som arbetstagare ansvarar du för att upprätthålla din arbetsförmåga och din kompetens.

Välbefinnande i arbetet består både av det personliga välbefinnandet och arbetsgemenskapens atmosfär. När du mår bra på jobbet löper arbetet väl och är lagom utmanande. Vardagen går bra, du når dina mål, du får stöd i ditt arbete och känner att du kan.

Vad kan du göra som anställd?

  • Kom överens med din arbetsgivare om tydliga mål för ditt arbete.   
  • Utveckla ditt kunnande exempelvis via utbildningar som arbetsgivaren erbjuder.
  • Följ anvisningarna och informera din arbetsgivare om eventuella fel och brister.
  • Behandla alla i din arbetsgemenskap jämlikt.
  • Ta hand om din återhämtning och hälsa.
  • Begär eller sök hjälp i god tid i utmanande situationer.
Mer information

Upprätthållande av arbetsförmågan

En förutsättning för att ni ska må bra i er arbetsgemenskap, är att du tar hand om dina arbetsförmåga. Det finns olika sätt och praxis för upprätthållandet av arbetsförmågan.

Arbetsgivaren är skyldig att arrangera åtminstone förebyggande företagshälsovårdstjänster, såsom hälsoundersökningar, för varje arbetstagare som står i arbets- och tjänsteförhållande till arbetsgivaren.

Företagshälsovården samarbetar med din arbetsgivare för att främja din hälsa och arbetsförmåga.

Om en sjukdom eller ett handikapp hindrar dig från att utföra ditt arbete kan arbetet anpassas på arbetsplatsen. Med anpassningar avses ändringar i din arbetsbeskrivning och dina arbetsuppgifter där de anpassas för att bättre motsvara och stödja din kompetens och arbetsförmåga.

Metoder för att anpassa arbetet till arbetstagaren

Det kan krävas förändringar på arbetsplatsen för att du ska kunna stanna kvar i arbetet. Du kan också behöva hjälp med vissa arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren kan beviljas stöd för att ordna arbetsförhållandena. Om det behövs ändringar på din arbetsplats för att stödja din arbetsförmåga ska du diskutera saken med företagshälsovården och med din arbetsgivare.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Rehabilitering kan vara till hjälp för dig när en skada eller sjukdom försvårar ditt arbete, eller om du behöver stöd för att upprätthålla din arbetsförmåga eller för att återvända till arbetslivet.

Stöd för upprätthållande av arbetsförmågan

En sjukdom eller skada kan minska din arbets- och funktionsförmåga, men det betyder inte nödvändigtvis att du är helt arbetsoförmögen. Det finns mångsidig hjälp och service för upprätthållande av arbetsförmågan.

Mer information

Uppdaterad: