Työn imu vaihtelee ammatin ja sukupuolen mukaan

Uutinen

Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Siihen kuuluvat tarmokkuuden, omistautumisen ja uppoutumisen kokemukset. Työn imu kuvaa työn kokemista merkityksellisenä sekä työhön liittyvää innostumista ja iloa. Toisin kuin vakavat työpahoinvoinnin oireet, työn imu on melko yleistä työpaikoilla, ja useimmat meistä kokevat sitä ainakin joskus.

Työn imulla tiedetään olevia monia myönteisiä seurauksia muun muassa fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen, hyvään työsuoritukseen ja tuottavuuteen, myönteisiin asenteisiin omaa työpaikkaa kohtaan sekä aloitteelliseen ja innovatiiviseen työotteeseen.

Työterveyslaitoksen Työn imu -testi on itsearviointitesti, jolla kuka tahansa työssä käyvä voi arvioida omaa myönteistä hyvinvointi- ja motivaatiokokemustaan työssä.

Testitulosten mukaan työn imun taso on melko korkea tai korkea noin kuudella kymmenestä vastanneesta työntekijästä: he kokevat työn imua keskimäärin useita kertoja viikossa tai päivittäin. Noin 41 prosenttia vastanneista kokee työn imua kerran viikossa tai harvemmin, eli heidän työn imun tasonsa on keskinkertainen tai matala. Vakinaisissa työsuhteissa toimivista 58 prosenttia ja määräaikaisissa työtehtävissä toimivista 61 prosenttia kokee korkeaa työn imua.

Työn imua koetaan eniten vaativissa ihmissuhdeammateissa, johtotehtävissä ja taiteellisessa työssä. Työn imu on vähäisintä teollisessa työssä. Naiset kokevat miehiä todennäköisemmin korkeaa työn imua. Myös ammattikohtaisissa tarkasteluissa naiset kokivat miehiä useammin tai vähintään yhtä usein työn imua lukuun ottamatta rakennusalaa, jolla miehet kokivat naisia useammin korkeaa työn imua.

Voit tutustua testituloksiin tarkemmin Työterveyslaitoksen verkkosivuilla, jossa sinulla on mahdollisuus tehdä Työn imu -testi myös itse.

Lue lisää

Työhyvinvointi ja työkyvyn ylläpito

Aiheesta muualla