Toppen av arbetslöshetens ökning börjar vara bakom oss

Nyheter

Enligt vårens arbetsmarknadsprognos på kort sikt en vändning till det bättre kan förväntas mot slutet av 2024.

Sysselsättningsgraden förutspås sjunka i år, men tack vare den livliga invandringen kommer inte antalet sysselsatta att minska. År 2025 ökar antalet sysselsatta med 16 000 tack vare den ekonomiska utvecklingen och invandringen, och år 2026 ökar antalet sysselsatta med ytterligare 29 000.

Sysselsättningsgraden för befolkningen i arbetsför ålder (15–64-åringar) sjunker i år med 0,6 procentenheter och sysselsättningsgraden stannar på 73,0 procent. År 2025 sjunker den med ytterligare 0,1 procentenheter. År 2026 ökar sysselsättningsgraden med 0,3 procentenheter till 73,3 procent.

Arbetslöshetsgraden förutspås vända uppåt med 0,5 procentenheter i år. I år förutspås arbetslöshetsgraden stanna på 7,7 procent, sjunka till 7,5 procent nästa år och till 7,1 procent 2026.

Den ekonomiska recessionen har synts mest inom byggandet, där sysselsättningen har minskat sedan början av 2023 och är nu den lägsta på 25 år. I arbetsmarknadsprognosen sjunker sysselsättningen inom byggbranschen ännu i år med nästan 15 000 sysselsatta jämfört med året innan. Mot slutet av 2025 börjar situationen förbättras och den positiva trenden fortsätter 2026.

Mer information

Arbetsmarknadsprognos: en vändning till det bättre kan förväntas mot slutet av 2024 (tem.fi)