Työttömyyden kasvun huippu alkaa olla takana

Uutinen

Kevään lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan käännettä parempaan voidaan odottaa vuoden 2024 loppupuolella.

Työllisyysasteen ennustetaan laskevan tänä vuonna, mutta vilkkaan maahanmuuton ansiosta työllisten määrä ei käänny laskuun. Vuonna 2025 työllisten määrä kasvaa talouskehityksen ja maahanmuuton ansiosta 16 000 työllisellä, ja vuonna 2026 vielä 29 000 työllisellä lisää.

Työikäisen väestön (15–64-vuotiaat) työllisyysaste laskee tänä vuonna 0,6 prosenttiyksiköllä ja työllisyysaste jää 73,0 prosenttiin. Vuonna 2025 laskua tulee vielä 0,1 prosenttiyksikköä. Vuonna 2026 työllisyysaste kääntyy kasvuun 0,3 prosenttiyksillä päätyen 73,3 prosenttiin.

Työttömyysasteen ennustetaan kääntyvän kuluvana vuonna kasvuun 0,5 prosenttiyksiköllä. Tänä vuonna työttömyysasteen ennustetaan asettuvan 7,7 prosenttiin, laskevan ensi vuonna 7,5 prosenttiin ja edelleen 7,1 prosenttiin vuonna 2026.

Talouden taantuma on näkynyt eniten rakentamisessa, jossa työllisyys on vähentynyt vuoden 2023 alusta lähtien ja on nyt alimmillaan 25 vuoteen. Työmarkkinaennusteessa rakennusalan työllisyys putoaa vielä tänä vuonna viime vuoteen nähden lähes 15 000 työllisellä. Vuoden 2025 loppua kohden tilanne alkaa parantua, ja myönteinen suuntaus jatkuu vuonna 2026.

Aiheesta muualla

Työmarkkinaennuste: käännettä parempaan voidaan odottaa vuoden 2024 loppupuolella (tem.fi)