Gästskribent: Hitta din nästa arbetsplats i den mångsidiga kommun- och välfärdsområdessektorn

Nyheter

Applikationsexpert, kulturproducent, arbetsmaskinsförare, bildnings- och välfärdsdirektör, skolpsykolog, kort- och kompetensutbildare, dataanalytiker, näringsterapeut och marknadsföringskoordinator. Här är bara några exempel på uppgiftsbeteckningar som används inom den offentliga sektorn.

Visste du att olika kommunorganisationer, såsom kommuner, städer, läroanstalter och kommunägda stödtjänstbolag samt välfärdsområden sysselsätter ett enormt antal experter från olika branscher runt om i Finland? Lediga arbetsplatser finns från Hangö till Utsjoki.

Även om kommunerna har ett stort antal traditionella yrkespersoner inom undervisningssektorn och småbarnspedagogiken, och välfärdsområdena har experter inom social- och hälsovården, finns det i dessa organisationer också enormt många uppgifter inom till exempel personal- och ekonomiförvaltning, IT, kommunikation, juridiska tjänster, teknik, fastighetsskötsel samt kultur- och fritidstjänster. Man söker också kontinuerligt medarbetare till olika utvecklingsprojekt och satsningar. På välfärdsområdenas ansvar ligger också ordnandet av räddningsväsendet.

Bland de kommunägda stödtjänstbolagen finns till exempel bolag som producerar IT-tjänster, ekonomiförvaltningstjänster samt fastighets-, mat- och renlighetstjänster åt kommunerna. Dessutom finns det kommunägda energi- och vattentjänstverk samt regionala utvecklingsföreningar. Välfärdsområdena betjänas också av olika bolag som producerar specialtjänster inom hälso- och sjukvården. Många utbildningsorganisationer, såsom läroanstalter på andra stadiet samt yrkeshögskolor, ägs också av kommuner.

Kommunerna och välfärdsområdena tillhandahåller även sommararbets- och praktikplatser samt vikariat

Utöver de ordinarie uppgifterna erbjuder kommunerna och välfärdsområdena tusentals sommarjobbs- och praktikplatser runt om i Finland varje år. I synnerhet inom kommunerna erbjuds sommarjobb mångsidigt även för personer under 18 år i olika uppgifter, såsom skötsel av utomhusområden, kundservice vid museer, informationspunkter och sommartjänster, innehållsproduktion och vårdarbete. Förutom inom de traditionella sektorerna undervisning, småbarnspedagogik och social- och hälsovård finns det också praktikplatser inom exempelvis olika förvaltningsuppgifter och tekniska tjänster. Största delen av årets sommarjobbs- och praktikplatser kan sökas i januari–mars.

Kommunerna och välfärdsområdena har också ett kontinuerligt behov av vikarier, så tillfälliga arbeten erbjuds särskilt inom vårdbranschen, hälso- och sjukvården, undervisningen, småbarnspedagogiken samt mat- och renlighetstjänsterna. En del är längre vikariat och en del är enskilda tillfälliga arbetsskift som tas emot med kort varsel. Arbetsgivarna har olika praxis för hur de sköter sin vikarierekrytering. Den bästa informationen om praxis och arbetsmöjligheter fås direkt av den rekryterande arbetsgivaren.

Den offentliga sektorn erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter

Kommunorganisationerna är i allmänhet stabila och ansvarsfulla arbetsgivare som erbjuder mångsidiga och praktiska arbetsuppgifter för såväl praktikanter, sommararbetare som fast anställda. Beroende på arbetsgivarorganisationens storlek kan uppgifterna vara mycket självständiga eller placerade i större team.

Utvecklingen av personalens kompetens och framskridande i karriären stöds och man sörjer för personalens välbefinnande på ett mångsidigt sätt. Lönen grundar sig alltid på något kollektivavtal (AKTA, UKTA, TS, LÄKTA eller SH-avtalet), men lönebeloppet kan också påverkas av tidigare erfarenhet och arbetsprestationer.

I webbtjänsten Kuntarekry hittar du lediga arbetsplatser och vikariat i kommuner, städer, välfärdsområden, läroanstalter och kommunägda stödtjänstbolag, samt mycket information som stöd för jobbsökningen.

Kuntarekry – Lediga jobb (kuntarekry.fi)

Skribent

Emma Kolehmainen är kommunikationschef vid Grade Solutions Oy, som producerar tjänsten Kuntarekry. Hon ansvarar för Kuntarekrys kommunikation och marknadsföring till arbetssökande.