Vieraskynä: Löydä seuraava työpaikkasi monipuoliselta kunta- ja hyvinvointialuesektorilta

Uutinen

Sovellusasiantuntija, kulttuurituottaja, työkoneenkuljettaja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, koulupsykologi, kortti- ja pätevyyskouluttaja, data-analyytikko, ravitsemusterapeutti ja markkinointikoordinaattori. Tässä vain muutamia esimerkkejä tehtävänimikkeistä, joilla julkisella sektorilla työskennellään.

Tiesitkö, että erilaiset kuntaorganisaatiot, kuten kunnat, kaupungit, oppilaitokset ja kuntaomisteiset tukipalveluyhtiöt sekä hyvinvointialueet työllistävät valtavan määrän eri toimialojen osaajia ympäri Suomen? Avoimia työpaikkoja löytyy Hangosta Utsjoelle.

Vaikka kunnissa työskentelee suuri määrä perinteisiä opetusalan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja hyvinvointialueilla sosiaali- ja terveysalan osaajia, löytyy näistä organisaatioista myös valtavasti esimerkiksi henkilöstö- ja taloushallinnon, IT:n, viestinnän, lakipalveluiden, tekniikan, kiinteistönhoidon sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtäviä. Myös erilaisiin kehittämisprojekteihin ja hankkeisiin haetaan jatkuvasti työntekijöitä. Hyvinvointialueiden vastuulle kuuluu myös pelastustoimen järjestäminen.

Kuntaomisteisten tukipalveluyhtiöiden joukosta löytyy esimerkiksi IT-palveluita, taloushallinnon palveluita sekä kiinteistö-, ruoka- ja puhtauspalveluita kunnille tuottavia yhtiöitä. Lisäksi on olemassa kuntaomisteisia energia- ja vesihuoltolaitoksia sekä alueellisia kehittämisyhdistyksiä. Hyvinvointialueita palvelevat myös erilaiset terveydenhuollon erikoispalveluja tuottavat yhtiöt. Monet koulutusorganisaatiot, kuten toisen asteen ammatilliset oppilaitokset sekä ammattikorkeakoulut, ovat myös kuntaomisteisia.

Kunnista ja hyvinvointialueilta löytyy myös kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä sijaisuuksia

Vakituisten tehtävien lisäksi kunnat ja hyvinvointialueet tarjoavat ympäri Suomea tuhansia kesätyö- ja harjoittelupaikkoja joka vuosi. Kesätöitä tarjotaan varsinkin kunnissa monipuolisesti myös alle 18-vuotiaille eri tehtävissä, kuten ulkoalueiden hoidossa, museoiden, infojen ja kesäpalveluiden asiakaspalvelussa, sisällöntuotannossa sekä hoitotyössä. Myös harjoittelupaikkoja löytyy perinteisten opetuksen, varhaiskasvatuksen ja sotealan lisäksi esimerkiksi hallinnon eri tehtävistä ja teknisistä palveluista. Suurin osa vuoden kesätyö- ja harjoittelupaikoista on haettavissa tammi-maaliskuussa.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla on myös jatkuva tarve sijaisille, joten keikkatöitä on tarjolla varsinkin hoitoalan, terveydenhoidon, opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden tehtävissä. Osa on pidempiaikaisia sijaisuuksia ja osa lyhyellä varoitusajalla vastaanotettavia, yksittäisiä keikkatyövuoroja. Työnantajilla on erilaisia käytänteitä siinä, kuinka ne hoitavat sijaisrekrytointinsa. Parhaan tiedon käytänteistä ja työmahdollisuuksista saa suoraan rekrytoivalta työnantajalta.

Julkinen sektori tarjoaa monipuolisia työtehtäviä

Kuntaorganisaatiot ovat yleisesti ottaen vakaita ja vastuullisia työnantajia, jotka tarjoavat monipuolisia ja käytännönläheisiä työtehtäviä niin harjoittelijoille, kesätyöntekijöille kuin vakituiselle henkilöstöllekin. Työnantajaorganisaation koon mukaan tehtävät saattavat olla hyvinkin itsenäisiä tai sijoittua suurempiin tiimeihin.

Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työuralla etenemistä tuetaan ja hyvinvoinnista huolehditaan monipuolisesti. Palkkauksen perusteena on aina jokin työehtosopimus (KVTES, OVTES, TS, LS tai SOTE-sopimus), mutta palkan määrään voi vaikuttaa myös aiempi kokemus ja työssä suoriutuminen.

Löydät kuntien, kaupunkien, hyvinvointialueiden, oppilaitosten ja kuntaomisteisten tukipalveluyhtiöiden avoimet työpaikat ja sijaisuudet sekä paljon hyödyllistä tietoa työnhaun tueksi Kuntarekry-verkkopalvelusta.

Kuntarekry – Avoimet työpaikat (kuntarekry.fi)

Kirjoittaja

Emma Kolehmainen toimii viestintäpäällikkönä Grade Solutions Oy:ssä, joka tuottaa Kuntarekry-palvelua. Hänen vastuullaan on Kuntarekryn työnhakijaviestintä ja -markkinointi.