Jag har för avsikt att komma till Finland och jobba

Är du på väg till Finland som arbetstagare? På Jobbmarknaden finns det information om att börja arbeta och arbetslivet i Finland.

När du vill flytta till Finland för att börja jobba, måste du hitta ett jobb och få dina tillståndsärenden i skick. När du börjar jobba, gör ett skriftligt arbetsavtal med din arbetsgivare.

Finland är ett av världens bästa ställen att bo och jobba. Kontrollera på förhand om det finns arbete inom din bransch i Finland och börja söka jobb innan du flyttar. Du hittar lediga arbetsplatser enklast på Jobbmarknaden. Också på EURES – Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet, som upprätthålls av EU-kommissionen, och på Work in Finland -webbsidan finns information om lediga arbetsplatser och om den finländska arbetsmarknaden.

Om du vill starta ett eget företag, ta reda på vad man bör ta i beaktande.

Tjänster
Läs mer

Mer information

Information för Ukrainska medborgare om att anmäla sig som arbetssökande och söka jobb 

Personer som rymt undan kriget i Ukraina har rätt att arbeta i Finland. Till detta syfte får du ett intyg vid registreringen hos polisen eller gränsmyndigheterna. Till arbets- och näringsbyrån kan du registrera dig efter att du fått beslut om uppehållstillstånd.

Redan före att du fått uppehållstillstånd eller anmält dig som arbetssökande, får du från arbets- och näringsbyrån hjälp till att hitta arbete, välja yrke eller gällande utbildning och träningar.

Läs mer

Se till att du har alla tillstånd

Vilka tillstånd och registreringar som behövs beror på ditt medborgarskap. Om du har avtalat med en myndighet i ditt hemland (EU/EES-land eller Schweiz) om att du ska söka arbete i Finland, ska du anmäla dig personligen på arbets- och näringsbyrån inom sju dagar från avfärd och ta med dig ditt identitetsbevis och blankett U2. Då har du möjlighet att få utkomstskydd från ditt hemland medan du söker arbete i Finland. Kontrollera att ditt pass eller ditt officiella EU-identitetsbevis är giltigt under hela din vistelse i Finland.  

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller ett nordiskt land, behöver du inget uppehållstillstånd. Du kan flytta till Finland och söka arbete i tre månader. Nordiska medborgare (Sverige, Norge, Danmark och Island) ska registrera sig hos magistraten. Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz, ska du registrera dig hos Migrationsverket, om du stannar i Finland längre än tre månader.  

Kontrollera din behörighet 

I vissa yrken finns det behörighetskrav som gör att du behöver ett beslut om erkännande av din yrkes- eller högskoleexamen. Ta reda på vilken instans som sköter om erkännandet av din examen eller ditt yrke. I vissa branscher behövs också behörighetstillstånd. De är yrkeskompetenstest som ger dig tillstånd att arbeta inom ett visst yrke.

Mer information

När du börjar arbeta i Finland 

Ingå först ett skriftligt arbetsavtal med din arbetsgivare. I arbetsavtalet fastställs anställningsförhållandets villkor, som du kommer överens om med din arbetsgivare. Öppna ett bankkonto, för det behöver du för utbetalningen av lönen. Utred beskattningsfrågorna, beställ ett skattekort på skattebyrån och ge det till din arbetsgivare, som drar av förskottsinnehållningen från din lön enligt uppgifterna på skattekortet. Komplettera dina språkkunskaper – kunskaper i finska eller svenska är nyckeln till integration. 

Om du är medborgare i något annat land än ett EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller ett nordiskt land, ska du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare i ditt hemland. För att få tillståndet ska du ha hittat en arbetsplats i Finland. När du kommer till Finland ska du registrera dig och göra en flyttanmälan hos magistraten, om du stannar i Finland minst ett år.  

Läs mer

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

När du flyttar till Finland får du hjälp med integration och sysselsättning av arbets- och näringstjänsterna.

Integrations- och sysselsättningstjänster till din hjälp

När du som invandrare kommer till Finland är det viktigt att du integrerar dig, dvs. tillägnar dig de kunskaper och färdigheter som behövs i det finländska samhället.

Det finns olika integrationstjänster som hjälper dig med integrationen. Även familjemedlemmar som flyttar med dig kan ha rätt till integrationstjänster. Det lönar sig också att börja studera finska eller svenska, eftersom språkkunskaper hjälper i integrationen.

Om du behöver hjälp med att söka jobb får du också hjälp av arbets- och näringstjänsterna. Det finns ett brett tjänsteutbud där du hittar en tjänst som passar just dig som stöd för din sysselsättning.

Inledande kartläggning och integrationsplan

Tillsammans med en expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket gör du en inledande kartläggning och en integrationsplan. 

I den inledande kartläggningen bedöms preliminärt med vilka tjänster din integration och sysselsättning bäst kan stödas.

Den inledande kartläggningen kan till exempel innehålla

 • en inledande intervju
 • testning av språkkunskaper och
 • kompetenskartläggning.

Du gör också upp en integrationsplan tillsammans med din expert. I den kommer man överens om åtgärder som syftar till att stödja dina möjligheter att inhämta tillräckliga kunskaper i finska eller svenska samt andra kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samt att främja dina möjligheter att som jämbördig medlem delta i samhällsverksamheten. 

I integrationsplanen kommer man till exempel överens om deltagande i tjänster som stöder din integration och sysselsättning. Lämpliga tjänster kan vara till exempel integrationsutbildning, jobbsökar- eller karriärträning eller arbetsprövning. I planen kan man också komma överens om studier i finska eller svenska eller till exempel om undervisning i det egna modersmålet eller läs- och skrivfärdigheter.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

Du kan utvecklas som arbetssökande, då du behärskar grunderna i jobbsökning.

Vi har samlat tips på den här sidan med hjälp av vilka du förbättrar dina chanser att bli sysselsatt. Vi berättar t.ex. på vilket sätt du gör upp dina jobbsökardokument och hur det lönar sig att förbereda sig inför en jobbsökarintervju.

Du kan automatisera din jobbsökning på Jobbmarknaden genom att skapa en jobbsökarprofil. I jobbsökarprofilen kan du presentera dig själv, berätta om din kompetens och göra upp en lista över din utbildning och arbetserfarenhet. Utgående från det som du fyllt i, får du förslag på jobb som är lämpliga för dig och arbetsgivare som är intresserade av ditt kunnande kan kontakta dig.

Innan du skickar iväg din arbetsansökan

Det finns flera olika skeden i jobbsökningen och det lönar sig att börja med att skaffa information. När du har hittat en intressant arbetsplats ska du försöka få en så bra uppfattning som möjligt om hurdan arbetsgivaren är och vad som ingår i det lediga jobbet. När du på förhand har skaffat information är det lättare för dig att söka jobbet.

När du hittar ett intressant ledigt jobb, bekanta dig noggrant med platsannonsen. I anslutning till det lediga jobbet lönar det sig att söka svar på åtminstone följande frågor.

 • Vilka huvudansvar innebär jobbet och vilka särskilda krav ställer det?
 • Kräver jobbet någon särskild examen eller arbetserfarenhet?
 • Motsvarar arbetsuppgifterna din kompetens?
 • Vilka av kraven för jobbet kan du lära dig?
 • Vilken typ av person söker man efter till jobbet?

Innan du skickar in din arbetsansökan lönar det sig också att bekanta sig med arbetsgivaren. Besök organisationens webbplats och ta åtminstone reda på organisationens verksamhetsområde, storlek och struktur samt vision, värderingar och mål.

När du har bekantat dig med både det lediga jobbet och arbetsgivaren och fortfarande vill söka jobbet lönar det sig att fundera på hur du ska gå vidare. Kontaktar du arbetsgivaren innan du skickar in din arbetsansökan? Hjälper det dig att skriva ansökan med att ringa, besöka arbetsplatsen eller skicka ett e-postmeddelande? Ibland uppger platsannonsen kontaktuppgifterna till den person som deltar i rekryteringen och tidpunkterna för när du kan kontakta arbetsgivaren. Om du verkligen har frågor om jobbet och upplever att det är nyttigt att kontakta arbetsgivaren kan du göra det innan du skickar in din arbetsansökan. Det lönar sig dock att noggrant fundera över vilket alternativ som passar din situation bäst och gå vidare enligt det.


Jobbsökningsdokument

Även om det kan kännas gammalmodigt att utarbeta traditionella jobbsökningsdokument, krävs fortfarande en jobbansökan och CV i nästan varje jobbsökningsprocess. En bra kombination är i allmänhet en enkelsidig ansökan och en högst två sidor lång meritförteckning.

Det kan vara utmanande att utforma den egna kompetensen på ett heltäckande men intressant sätt. Med hjälp av följande anvisningar kan du skapa en bra ansökan och ett intressant CV.

Det lönar sig att lägga ner tid och möda för att skriva en jobbansökan, eftersom du med hjälp av en bra text kan bli kallad på en arbetsintervju. Målet med en jobbansökan är att väcka rekryterarens intresse så att du får en kallelse till en arbetsintervju.

I ansökan berättar du

 • varför du söker det här jobbet,
 • hur du uppfyller urvalskriterierna för jobbet och
 • varför just du ska väljas till jobbet i fråga.

Det är bra om din jobbansökan är säljande, koncis och riktad till just den arbetsgivare vars arbetsplats du söker. I ditt CV beskriver du din bakgrund och arbetshistoria, men i ansökningsbrevet riktar du in dig på framtiden. 

Undvik att rada upp listor. I ansökan kan du berätta mer fritt om dig själv och dina färdigheter. Utöver sakkunskap lyfter du också fram andra styrkor som är till nytta i jobbet du söker. Förutom att beskriva styrkorna är det viktigt att i din jobbansökan berätta vad just du har att erbjuda organisationen.

Om du söker ett arbete som du inte har tidigare erfarenhet av, förtydliga hur din kompetens lämpar sig för arbetet och betona inlärningsförmåga, motivation och en god attityd.

Till sist lönar det sig att kontrollera att texten är korrekt skriven. En jobbansökan är en möjlighet att visa din förmåga och även små detaljer har betydelse. Kontrollera alltså att det inte finns skrivfel i texten.

När du gör en meritförteckning ska du sträva efter att göra den till en heltäckande men tydlig helhet. Du kan använda kreativitet för att skapa ditt CV, men det lönar sig inte att avvika från den allmänt använda strukturen. Det lönar sig att uttrycka sig koncist. Det är nämligen mycket viktigt att rekryteraren enkelt och snabbt hittar den väsentliga informationen, eftersom man inte nödvändigtvis ger varje meritförteckning särskilt mycket tid.

En bra meritförteckning är visuellt intressant, tydlig och lätt att förstå. Dessutom framgår det snabbt om du uppfyller arbetsuppgiftens krav.

I meritförteckningen lönar det sig att beskriva arbetserfarenhet och utbildningsuppgifter i kronologisk ordning så att den senaste erfarenheten nämns först. Berätta kort om varje arbetserfarenhet. Beskriv vad som har hört till dina arbetsuppgifter och vad du har lärt dig i arbetet. Förutom arbetserfarenhet kan du berätta om dina språkkunskaper och dina IT-färdigheter samt räkna upp referenser.

Kontrollera att dina kontaktuppgifter finns med i meritförteckningen.

En LinkedIn-profil har inte gjort ett traditionellt CV obetydligt, men en profil på tjänsten kan fungera som stöd för meritförteckningen i jobbsökningsprocessen.

Du kan också skriva en jobbansökan formen av ett e-postmeddelande. Fundera på e-postens text lika noggrant som om du skulle göra för en traditionell jobbansökan.

 • I rubriken skriver du ”Ansökan” och sedan titeln på jobbet du söker.
 • Ladda upp meritförteckningen som bilaga till meddelandet.
 • Inled med en hälsning.
 • Skriv din jobbansökan i textfältet. Du behöver inte följa layouten för en traditionell ansökan.
 • Berätta att ditt CV är bifogat till e-postmeddelandet.
 • Avsluta e-postmeddelandet med en hälsning och dina kontaktuppgifter.

Arbetsgivarnas egna elektroniska jobbsökartjänster har sina egna särdrag. Rekryteraren kan till exempel göra ordsökningar i dem. Sök alltså i annonsen fram nyckelord som beskriver uppgiftens karaktär och den sökandes egenskaper och utnyttja dem i din ansökan. Kom också ihåg att beskriva din egen specialkompetens.

När du gör en ansökan i en arbetsgivares webbtjänst, läs anvisningarna noggrant. Det lönar sig att skriva texter avsedda för öppna punkter färdigt i ett textbehandlingsprogram och sedan kopiera dem till blanketten.

Uppdatera ansökan regelbundet om det är frågan om en öppen ansökan.

Arbetsgivare ber allt oftare arbetssökande om en videoansökan. Videomaterialet underlättar för arbetsgivaren i förhandsgallringen av sökande. Via videon kan du ge en mer äkta bild av dig själv än genom en traditionell arbetsansökan.

Gör en kort 1–3 minuter lång video och ladda upp den till en videotjänst. Skicka länken till arbetsgivaren.

Lär dig din presentation utantill utan att läsa från papper. I videon kan du till exempel

 • beskriva din specialkompetens,
 • berätta om hur du är som person och om dina styrkor eller
 • ge prov på dina språkkunskaper.

En portfolio är en samling med dina bästa och viktigaste arbeten eller prestationer. Du kan sammanställa en portfolio på olika sätt. Det kan vara en mapp, en portfölj, ett provarbete, en plan, en teckning eller en fotosamling.

Inom kreativa branscher används ofta portfolior, men de passar även inom många andra branscher. Portfolion för en kock skulle till exempel kunna innehålla recept som hen tagit fram själv, foton på maträtter och kundkommentarer.

Det är bra att sammanställa en ny portfolio för varje sökomgång. Gör inte portfolion för omfattande.

Portfolion kan innehålla

 • intyg, rekommendationer och bedömningar,
 • prov på olika arbetsuppgifter, till exempel i form av broschyrer, affischer, programblad eller tidningsartiklar eller
 • vad som helst som hjälper dig att få jobbet.

Du kan skicka portfolion till din arbetsgivare eller visa den på arbetsintervjun. Om din portfolio finns på webben, kom ihåg att lägga till en länk till den i din jobbansökan.


Arbetsintervju

Tänk inte på arbetsintervjun som ett ensidigt förhör, utan som en möjlighet för båda parter att lära känna varandra. För arbetsgivaren är en intervju ett sätt att testa den arbetssökandes lämplighet för det lediganslagna arbetet och arbetsgemenskapen. Även den sökande bekantar sig med arbetsgivaren samt funderar på sin lämplighet för arbetet och sitt intresse för att bli en del av organisationen. Kom ihåg detta när du går på arbetsintervju.

När du utmanar intervjuaren och ställer frågor om arbetsgivaren och arbetsuppgiften skapar du ett motiverat intryck av dig själv och uttrycker ett genuint intresse för arbetet. Samtidigt får du information om huruvida platsen i fråga passar just dig.

Härnäst berättar vi om tips på hur du kan lyckas med en arbetsintervju.

Om du har förberett dig väl kan du slappna av och vara dig själv under intervjun. Men lite nervositet skadar inte.

Före intervjun lönar det sig att göra följande saker.

 • Skaffa information om arbetsgivaren.
 • Repetera uppgiftsbeskrivningen till jobbet du sökt och vad som berättats i annonsen.
 • Repetera ditt kunnande och förbered dig på att berätta om det.
 • Tänk efter vilka frågor du vill ställa om jobbet och arbetsgivaren.

Ett positivt första intryck har stor betydelse i möten mellan människor. Klä dig till intervjun på ett sätt som är lämpligt för arbetet du söker och för arbetsgivaren. Ta med din ansökan, din meritförteckning, dina arbets- och skolintyg, samt eventuell portfolio. Var på plats i tid.

Under intervjun bedömer rekryteraren om du är genuint intresserad av jobbet och om dina färdigheter och din kompetens passar arbetet du sökt. Under intervjun framgår framför allt din interaktionsförmåga och din inställning. Om du blir intervjuad av flera personer ska du ge alla lika mycket uppmärksamhet.

Kom ihåg att ditt kroppsspråk och sätt att tala berättar mycket om dig. Lyssna på frågorna och tänk igenom dina svar i lugn och ro. Var ärlig när du svarar, men du behöver inte heller avslöja allt.

En intervju består oftast av tre moment.

 • I början diskuterar man ofta allmänna frågor. Målet är att skapa en allmän bild av den som intervjuas.
 • I mitten av intervjun ställer de intervjuade frågor vars syfte är att ta reda på hur motiverad du är och hur du skulle lämpa dig för uppgiften. Frågorna handlar också om din karriär och förändringar i den. Dessutom vill de som intervjuar dig veta hur du är som person och vilka värderingar och inställningar du har.
 • Avslutningsvis går man igenom praktiska frågor som rör jobbet, till exempel lönen, arbetstiden och när du kan börja jobba. Ofta berättar man också hur rekryteringsprocessen kommer att gå vidare. Vid behov kan du också själv fråga om de följande momenten i processen.

Tänk igenom efter intervjun hur du tycker att det gick. Fundera på vad som gick bra och vad du kan förbättra.

Om du inte blir vald kan du fråga arbetsgivaren eller rekryteraren vilka faktorer som var avgörande vid valet och varför de inte valde dig.

Öva på att svara på frågorna och fundera på lämpliga svar på förhand. Ju mer du förbereder dig, desto säkrare känner du dig under intervjun.

 • Berätta kort om dig själv.
 • Beskriv din nuvarande eller senaste anställning.
 • Varför söker du det här jobbet?
 • Varför vill du byta jobb?
 • Vilka är dina framtidsmål?
 • Hur är du som kollega eller chef?
 • Vilka viktiga lärdomar har du fått på dina tidigare arbetsplatser?
 • Hur är din drömarbetsplats eller ditt drömjobb?
 • Vilka är dina styrkor och svagheter?
 • Hur hjälper dina styrkor dig att klara av ditt jobb? Vad har du gjort eller tänker du göra för att åtgärda dina svagheter?
 • Vad motiverar dig som arbetstagare?
 • På vilken slags arbetsplats trivs du?
 • Vad anser du är en bra arbetsplats?
 • Arbetar du helst ensam eller i grupp?
 • Varför söker du ett jobb som inte motsvarar din arbetserfarenhet och utbildning?
 • Hur arbetar du under press? Ge ett konkret exempel.
 • Kan du tänka dig att resa i jobbet?
 • Kan du tänka dig att vara flexibel med arbetstiderna?
 • Vilket är ditt löneanspråk?
 • Vad har du lärt dig på dina tidigare arbetsplatser?
 • Vilka prestationer är du extra stolt över?
 • Varför ska vi välja just dig?
 • Vad vill du veta om oss?
 • Vem kan rekommendera dig?
 • Om vi ringer till din referens, vad kommer hen att säga om dig?

Du kan få flera liknande frågor och ordningen på frågorna kan kännas slumpmässig. I själva verket kanske den som intervjuar dig testar din stresstålighet.


Annat om jobbsökningsprocessen

Kom ihåg att alla frågor som arbetsgivaren ställer inte behöver besvaras. Det är också bra att vara medveten om att arbetsgivaren utöver arbetsintervjun kan utreda din lämplighet för uppgiften genom personbedömningar och lämplighetstest.

Det finns ämnen som inte får påverka rekryteringsprocessen. Du behöver till exempel inte svara på frågor i samband med en arbetsintervju som handlar om

 • ålder,
 • hälsotillstånd,
 • familjeförhållanden eller familjeplaner,
 • sexuell läggning,
 • etnisk bakgrund,
 • religion eller
 • politisk övertygelse.

Arbetsgivaren får inte särbehandla arbetssökande på grund av ovan nämnda egenskaper.

Ett undantag kan vara få situationer där de uppräknade egenskaperna väsentligt påverkar utförandet av arbetsuppgiften.

Utöver arbetsintervjun kan din kompetens och lämplighet för jobbet utredas även på andra sätt.

Din yrkeskompetens kan testas på olika sätt. Man kan till exempel be dig lämna ett arbetsprov i en situation som påminner om ett arbete, delta i grupparbete eller hålla en liten presentation.

En psykologisk bedömning tar reda på eller förutser hur du klarar av arbetet genom att undersöka dina tankesätt, kunskaper, förmågor, egenskaper eller handlingsmönster.

Genom en psykologisk bedömning kan arbetsgivaren till exempel vilja utreda 

 • hur du löser problem,
 • hur du klarar av stress och
 • hur du interagerar med andra och vilken personlighet du har.

Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa att testen baseras på tillförlitliga metoder och att testresultaten är felfria. De som utför testen måste ha rätt kompetens.

Det bästa du kan göra för att förbereda dig för testen är att vara dig själv och gå till testtillfället med ett öppet sinne. Du har alltid rätt att få en kopia av testrapporten eller muntlig respons om den.

Tjänster
Mer information

Ett anställningsförhållande uppstår när du kommer överens med din blivande arbetsgivare om vilket arbete du utför och hurdan ersättning du får för arbetet.

Ett fungerande anställningsförhållande baserar sig på ett omsorgsfullt uppgjort arbetsavtal. Arbetsavtalet kan vara skriftligt eller muntligt, men i allmänhet lönar det sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal så att anställningsvillkoren lätt kan ses över. I arbetsavtalet avtalas om både arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, så för att undvika missförstånd lönar det sig att göra upp arbetsavtalet omsorgsfullt. 

Du kan fritt avtala med din arbetsgivare om arbetsuppgifter, arbetstid, lön samt andra förmåner och villkor så länge de är lagenliga. I arbetslagstiftningen finns till exempel ramvillkor för arbetstid, arbetsmängd och lön. Anställningsvillkoren påverkas också av det allmänt bindande kollektivavtalet, om det finns ett sådant i din bransch. Med hjälp av lagstiftningen och kollektivavtalen strävar man efter att sörja för dina rättigheter som arbetstagare.  

Arbetsavtalet ingås antingen tills vidare eller för viss tid. I ett arbetsavtal för viss tid kommer ni på förhand överens om när anställningsförhållandet upphör. Det måste alltid finnas en giltig orsak till visstidsanställningen. På Arbetarskyddets webbplats kan du läsa om när det är motiverat att ingå ett anställningsförhållande för viss tid. 

Om du vill säkerställa att ditt anställningsförhållande är lagenligt och att dina rättigheter uppfylls lönar det sig att läsa mer om ämnet.  

Mer information

Särdrag i anställningsförhållandet för en person under 18 år  

Om du är en ung arbetstagare, be att arbetsavtalet ingås skriftligt. Se till att din lön betalas korrekt och att du kan hålla dina semesterdagar.  

Om du har fyllt 15 år får du ingå, säga upp och häva ett arbetsavtal själv. Om du är under 15 år ska din vårdnadshavare godkänna ditt anställningsförhållande. 

Enligt lagen får en ung person inte utföra arbete som kan vara för tungt eller störa skolgången. Vissa arbeten och uppgifter är begränsade eller helt förbjudna för unga arbetstagare. Det lönar sig att bekanta sig med anställningsförhållandets specialbestämmelser så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter. 

Om du är osäker på dina rättigheter, bekanta dig med Arbetarskyddsförvaltningens sidor Ung arbetstagare. Även Navigatorn ger dig stöd och svar på frågor i anslutning till arbete. 

Läs mera
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

I det finländska arbetslivet finns det olika regler som arbetstagaren och arbetsgivaren måste följa. Lagstiftningen och kollektivavtalet fastställer till exempel villkoren för minimilön, arbetstid, semester, lön för sjuktid och uppsägning.

Som arbetstagare har du rätt till bland annat

 • lön enligt kollektivavtalet och andra minimivillkor (t.ex. semester, lön för sjuktid, familjeledigheter och villkor för uppsägning),
 • lag- och avtalsenlig arbetstid,
 • facklig organisering,
 • en hälsosam och trygg arbetsmiljö,
 • företagshälsovård och arbetarskydd,
 • skriftligt arbetsavtal och
 • likabehandling på arbetsplatsen.

Som arbetstagare har du också skyldigheter. Du måste till exempel

 • utföra ditt arbete omsorgsfullt,
 • följa överenskomna arbetstider,
 • följa de bestämmelser som din arbetsgivare ger dig i anslutning till utförandet av arbetet (arbetsledningsrätt) och
 • beakta arbetsgivarens intresse (lojalitetsskyldighet) även på din fritid.

Du får inte heller förorsaka din arbetsgivare skada. Prata till exempel inte om affärs- och yrkeshemligheter utanför arbetet.

Läs mer

Integritetsskydd

Arbetsgivaren får endast hantera sådana personuppgifter som är nödvändiga med tanke på anställningsförhållandet, dvs. de ska hänföra sig till skötseln av dina eller arbetsgivarens rättigheter eller skyldigheter.

Arbetsgivaren får i första hand samla in dina personuppgifter endast av dig. Arbetstagarens samtycke till insamlande av uppgifter behövs dock inte i situationer där myndighet måste lämna ut uppgifter till arbetsgivaren för att utföra en lagstadgad uppgift eller uppgifter som arbetsgivaren skaffar med stöd av lagen för kredit- eller straffregister för att utreda arbetstagarens tillförlitlighet.

Arbetsgivaren får inte förvara föråldrade, felaktiga eller onödiga uppgifter om sina arbetstagare.

Strejkrätt

I Finlands grundlag tryggas den fackliga föreningsfriheten och strejkrätten ingår som en väsentlig del i den. Dessutom ingår strejkrätten i de grundläggande rättigheter för arbetstagare som fastställts av Internationella arbetsorganisationen ILO. Facket ansvarar alltid för strejkbeslutet, inte en enskild medlem. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna erbjuder mer information om strejker.

Försummelse av skyldigheter

Om du försummar dina arbetsuppgifter eller andra skyldigheter som hör till dig, kan din arbetsgivare ge dig en anmärkning eller varning.

Om du har fått en varning, har du möjlighet att korrigera ditt tillvägagångssätt. Om du upplever att varningen du fått är obefogad, ska du lämna in ett skriftligt bemötande till arbetsgivaren där din avvikande åsikt med motiveringar framgår.

Upprepade försummelser och varningar till följd av dem, kan leda till att ditt anställningsförhållande upphör. Om försummelsen är så betydande att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter anställningsförhållandet, kan anställningsförhållandet avslutas redan efter en enda försummelse.

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Som arbetstagare har du rätt att arbeta utan att diskrimineras. Om du själv upplever eller ser att andra behandlas ojämlikt, berätta om det för din arbetsgivare och vid behov för de myndigheter som behandlar likabehandlingsärenden.

I arbetslivet får ingen diskrimineras. Finlands jämställdhetslag förbjuder diskriminering bland annat på grund av kön och könsuttryck samt föräldraskap och familjeansvar. Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. 

Jämställdhet i arbetslivet ska främjas i synnerhet i fråga om lön, arbetsförhållanden, anställningsvillkor och karriärutveckling. Din arbetsgivare ska bemöta alla på ett jämställt sätt vid rekrytering, introduktion, fördelning av arbetsuppgifter, befordran och uppsägningar. 

Det kan förekomma mycket olika typer av diskriminering på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om ojämn fördelning av arbetsuppgifter, sexuella trakasserier eller orättvis lön. Det kan förekomma diskriminering redan före den egentliga anställningen, ifall arbetsgivaren uppställer oväsentliga eller osakliga urvalskriterier på arbetstagaren som ska rekryteras eller nämner sådana i platsannonsen. Diskriminering vid anställning kan komma på fråga då t.ex. arbetsgivaren anställer en mindre meriterad kandidat utgående från dennes kön, framom en mer meriterad kandidat.

Anmälan om och förebyggande av diskriminering

Om det förekommer diskriminering på din arbetsplats, berätta om det för din arbetsgivare. Du kan diskutera ämnet med din chef till exempel vid bilaterala utvecklingssamtal. Om du misstänker att du har upplevt diskriminering, men du inte är säker på det, eller din arbetsgivare inte ingriper i den observerade diskrimineringen, finns det flera aktörer som du kan kontakta. Till exempel kan du få råd om din situation av jämställdhetsombudsmannen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden eller regionförvaltningsverkets arbetarskyddsmyndigheter. 

Kom ihåg att om det finns minst 30 anställda på din arbetsplats ska det finnas en jämställdhetsplan för den. När planen utarbetas ska de företrädare som personalen utsett höras. Jämställdhetsplanen ska behandla bland annat rekrytering, lön, prestationsbedömning, påverkningsmöjligheter och arbetshälsa. Enbart en plan räcker inte, utan de saker som presenteras i jämställdhetsplanen ska omsättas i praktiken. Som arbetstagare har du rätt att bekanta dig med jämställdhetsplanen.

Mer information

Guide för att ansöka om uppehållstillstånd

Handboken är inbäddad från webbplatsen Migri.fi och följer Migri.fi:s praxis om cookies. När du använder handboken godkänner du att Migri kan samla in analysuppgifter även ifall du endast har godkänt nödvändiga cookies på Jobbmarknaden.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)