Skaffa internationell kompetens till din organisation

Nyheter

Letar du efter en ny anställd till din organisation? Klarar man av arbetsuppgiften på något annat språk än finska eller svenska? Om du svarade ja, lönar det sig också att fundera på att rekrytera internationella experter och skriva en platsannons på engelska på Jobbmarknaden. I internationell rekrytering lönar det sig att satsa på arbetsgivarbilden.

När du skriver din arbetsplatsannons på engelska på Jobbmarknaden ökar antalet potentiella arbetssökande eftersom din arbetsuppgift får synlighet både bland internationella arbetssökande som redan bor i Finland och bland experter som bor utomlands.

När du skriver platsannonsen, välj engelska som språk. Skriv innehållet i annonsen på engelska. Kom också ihåg att välja engelska som arbetsspråk. Språket för både arbetsplatsannonsen och arbetet väljs genast i början av formuläret.

I regel gäller samma rekommendationer för en arbetsplatsannons på engelska riktad till internationella arbetssökanden som för en arbetsplatsannons på finska. Det lönar sig att berätta så noggrant som möjligt om vad arbetsuppgiften innebär, den kompetens som krävs och vad du som arbetsgivare har att erbjuda till arbetstagaren.

När du vill locka experter från utlandet till Finland lönar det sig dessutom att berätta lite mer om organisationen och allmänt beskriva den ort där arbetsplatsen finns.

Planera hela rekryteringsprocessen på förhand

Det är viktigt att planera den internationella rekryteringen som helhet. En arbetssökande som flyttar från utlandet har inte nödvändigtvis någon förhandskunskap eller erfarenhet av det finländska arbetslivet. Därför kan det uppstå många frågor redan i rekryteringsskedet, så det är bra om du förbereder dig på att svara på dem.

Rekryteringsprocessen påverkar sökandenas upplevelse och arbetsgivarbilden. Arbetsgivarbilden är mycket viktig i synnerhet inom branscher där det råder brist på kunniga arbetstagare. Arbetsmarknaden blir hela tiden mer internationell och experterna kan ha råd att välja sin arbetsplats. Då är det av största vikt att arbetsgivaren och arbetsgemenskapen är attraktiv och att själva arbetet är meningsfullt och gynnsamt. Dessutom fäster allt fler arbetssökande uppmärksamhet vid verksamhetskulturen, organisationens värderingar, möjligheten att påverka det egna arbetet och flexibiliteten i arbetet.

Du kan stödja arbetstagaren vid ankomsten till Finland och vid etableringen med olika förmånspaket. Du kan ge arbetstagaren ersättning till exempel för flyttkostnader och kostnader för språk- och kulturutbildning eller dagvårdsavgifter för barn. Sådana förmåner förbättrar arbetstagarens upplevelse av att bosätta sig i Finland och av arbetsgivaren. Berätta om eventuella stöd redan i rekryteringsskedet.

AN-tjänsterna hjälper med rekryteringen

Du kan få stöd för att rekrytera utländska arbetstagare från de lokala arbets- och näringstjänsterna. AN-experten kan ge dig råd om hur du skriver en platsannons så att den når internationella experter. AN-tjänsterna ger dig information om vilka tjänster och utbildningar som erbjuds. EURES-rådgivarna hjälper till att ta reda på vilka stöd en arbetssökande som anländer till Finland kan få om hen flyttar till Finland för att arbeta.

Läs mer