Hanki organisaatioosi kansainvälistä osaamista

Uutinen

Oletko etsimässä uutta työntekijää organisaatioosi? Pärjääkö tehtävässä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä? Jos vastasit kyllä, kannattaa sinun harkita myös kansainvälisten osaajien rekrytointia ja laatia työpaikkailmoitus Työmarkkinatorille englanniksi. Kansainvälisessä rekrytoinnissa kannattaa panostaa työnantajamielikuvaan.

Kun laadit työpaikkailmoituksesi Työmarkkinatorille englanniksi, mahdollisten työnhakijoiden määrä kasvaa, kun saat näkyvyyttä työtehtävällesi sekä Suomessa jo asuvien kansainvälisten työnhakijoiden että ulkomailla asuvien osaajien keskuudessa.

Kun teet työpaikkailmoitusta, valitse ilmoituksen kieleksi englanti. Kirjoita ilmoituksen sisältö englanniksi. Muista valita myös työkieleksi englanti. Sekä työpaikkailmoituksen kieli että työkieli valitaan heti lomakkeen alussa.

Pääsääntöisesti kansainvälisille työntekijöille suunnattuun englanninkieliseen työpaikkailmoitukseen pätevät samat suositukset kuin suomenkielisiin työpaikkailmoituksiin. Ilmoituksessa kannattaa kertoa mahdollisimman tarkasti työtehtävän sisällöstä, tehtävässä vaadittavasta osaamisesta sekä siitä, mitä tarjoat työnantajana työntekijälle.

Kun houkuttelet osaajia ulkomailta Suomeen, kannattaa lisäksi kertoa organisaatiosta hieman laajemmin sekä kuvailla yleisesti paikkakuntaa, jolla työpaikka sijaitsee.

Suunnittele koko rekrytointiprosessi etukäteen

Kansainvälisen rekrytoinnin kokonaisuuden suunnittelu on tärkeää. Ulkomailta muuttavalla työnhakijalla ei välttämättä ole ennakkotietoa tai kokemusta suomalaisesta työelämästä. Tämän vuoksi kysymyksiä saattaa tulla paljonkin jo rekrytointivaiheessa, joten sinun on hyvä valmistautua vastaamaan niihin.

Rekrytointiprosessilla vaikutetaan hakijakokemukseen sekä työnantajamielikuvaan. Työnantajamielikuva on erittäin tärkeä etenkin sellaisilla aloilla, joilla osaavista työntekijöistä on pulaa. Työmarkkinat muuttuvat koko ajan kansainvälisemmiksi ja osaajilla voi olla varaa valita työpaikkansa. Silloin työnantajan ja -yhteisön houkuttelevuus sekä itse työn mielekkyys ja edut ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi yhä useampi työnhakija kiinnittää huomiota toimintakulttuuriin, organisaation arvoihin, mahdollisuuteen vaikuttaa omaan työhön ja työnteon joustavuuteen.

Voit tukea työntekijää Suomeen saapumisessa ja asettautumisessa erilaisilla etuuspaketeilla. Voit korvata työntekijälle esimerkiksi muutosta koituvia kustannuksia, kieli- ja kulttuurikoulutusta tai lasten päivähoitomaksuja. Tällaisten etujen antaminen parantaa työntekijän kokemusta Suomeen asettautumisesta ja työnantajasta. Kerro mahdollisesta tuesta jo rekrytointivaiheessa.

TE-palveluista apua rekrytointiin

Voit saada tukea ulkomaisen työntekijän rekrytointiin paikallisista TE-palveluista. TE-asiantuntija voi neuvoa sinua työpaikkailmoituksen laatimisessa, jotta se tavoittaa kansainväliset osaajat. TE-palveluista saat tietoa tarjolla olevista palveluista sekä koulutuksista. EURES-neuvojat auttavat selvittämään, mitä tukia Suomeen saapuva työnhakija voi saada, jos tämä muuttaa Suomeen työn perässä.

Lue lisää